European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

18 septembrie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 548 769 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 360 366 1 048
  2.1 Creanțe asupra FMI 85 804 −12
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 274 562 1 060
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 24 061 −1 467
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 11 683 −327
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 11 683 −327
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 596 724 13
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 679 13
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 595 045 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 37 519 1 780
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 3 613 795 24 491
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 3 412 980 24 748
  7.2 Alte titluri de valoare 200 815 −257
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 804 0
9 Alte active 286 701 2 272
Total active 6 502 422 27 811
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 385 650 −14
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 060 908 −62 316
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 2 732 134 108 991
  2.2 Facilitatea de depozit 328 774 −171 307
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 7 449 1 289
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 836 114 89 017
  5.1 Administrație publică 784 367 93 933
  5.2 Alte pasive 51 747 −4 916
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 206 017 −3 413
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 5 800 118
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 910 −305
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 910 −305
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 110 0
10 Alte pasive 284 600 3 435
11 Conturi de reevaluare 542 941 0
12 Capital și rezerve 108 922 0
Total pasive 6 502 422 27 811
Annexes
22 September 2020