Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 30 iulie 2010

3 august 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 30 iulie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată. Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,5 miliarde EUR, până la 191,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 0,8 miliarde EUR, până la 296,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 3,1 miliarde EUR, până la 820,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 6,1 miliarde EUR, până la 110,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 52,8 miliarde EUR, până la 451 de miliarde EUR. Miercuri, 28 iulie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 201,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 190 de miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 60 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 60,5 miliarde EUR. Joi, 29 iulie 2010, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 4,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 23,2 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,4 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 120,9 miliarde EUR (faţă de 61,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o majorare de 81 de milioane EUR, până la 121,5 miliarde EUR, datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 49,5 miliarde EUR, până la 195,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 351 969 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 236 347 779
2.1 Creanţe asupra FMI 74 103 137
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 162 245 642
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 29 473 −367
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 945 −121
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 945 −121
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 632 499 7 300
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 189 986 −11 300
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 442 042 18 320
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 366 363
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 104 −83
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 42 934 −1 448
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 417 768 −747
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 121 454 81
7.2 Alte titluri 296 315 −829
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 041 0
9 Alte active 237 684 2 652
Total active 2 001 660 8 048
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 820 583 3 058
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 377 258 10 662
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 195 798 −49 457
2.2 Facilitatea de depozit 120 894 59 569
2.3 Depozite pe termen fix 60 500 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 66 49
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 784 391
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 118 125 −6 698
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 110 800 −6 117
5.2 Alte angajamente 7 326 −582
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 42 232 51
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 342 436
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 096 −537
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 096 −537
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 711 0
10 Alte pasive 160 520 685
11 Conturi de reevaluare 328 818 0
12 Capital şi rezerve 78 190 0
Total pasive 2 001 660 8 048