Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 30. juuli 2010

3. august 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

30. juulil 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna. Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 191,7 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,8 miljardi euro võrra 296,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,1 miljardi euro võrra 820,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6,1 miljardi euro võrra 110,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 52,8 miljardi euro võrra 451 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. juulil 2010 möödus 201,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 190 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 60 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 60,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 29. juulil 2010 möödus 4,8 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 23,2 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,4 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 120,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 61,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 81 miljoni euro võrra 121,5 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 49,5 miljardi euro võrra 195,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 351 969 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 236 347 779
2.1 Nõuded RVFle 74 103 137
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 162 245 642
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 29 473 −367
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 945 −121
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 945 −121
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 632 499 7 300
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 189 986 −11 300
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 442 042 18 320
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 366 363
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 104 −83
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 42 934 −1 448
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 417 768 −747
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 121 454 81
7.2 Muud väärtpaberid 296 315 −829
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 041 0
9 Muud varad 237 684 2 652
Varad kokku 2 001 660 8 048
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 820 583 3 058
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 377 258 10 662
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 195 798 −49 457
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 120 894 59 569
2.3 Tähtajalised hoiused 60 500 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 66 49
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 784 391
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 118 125 −6 698
5.1 Valitsussektor 110 800 −6 117
5.2 Muud kohustused 7 326 −582
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 42 232 51
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 342 436
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 096 −537
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 096 −537
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 56 711 0
10 Muud kohustused 160 520 685
11 Ümberhindluskontod 328 818 0
12 Kapital ja reservid 78 190 0
Kohustused kokku 2 001 660 8 048
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid