Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. július 30.

2010. augusztus 3.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. július 30-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott. Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,5 milliárd euróval nőtt, 191,7 milliárd euróra.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,8 milliárd euróval 296,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,1 milliárd euróval nőtt, 820,6 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,1 milliárd euróval csökkent, 110,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 52,8 milliárd euróval csökkent, 451 milliárd euróra. 2010. július 28-án, szerdán lejárt egy 201,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 190 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 60 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 60,5 milliárd euro értékben. 2010. július 29-én, csütörtökön lejárt egy 4,8 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 23,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,4 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) felhasználása 120,9 milliárd euro volt (szemben az előző heti 61,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 81 millió euróval 121,5 milliárd euróra emelkedett az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás miatt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 49,5 milliárd euróval 195,8 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 351 969 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 236 347 779
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 103 137
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 162 245 642
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 29 473 −367
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 945 −121
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 945 −121
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 632 499 7 300
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 189 986 −11 300
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 442 042 18 320
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 366 363
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 104 −83
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 42 934 −1 448
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 417 768 −747
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 121 454 81
7.2 Egyéb értékpapírok 296 315 −829
8 Euróban denominált államadósság 35 041 0
9 Egyéb eszközök 237 684 2 652
Eszközök összesen 2 001 660 8 048
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 820 583 3 058
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 377 258 10 662
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 195 798 −49 457
2.2 Betéti rendelkezésre állás 120 894 59 569
2.3 Lekötött betétek 60 500 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 66 49
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 784 391
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 118 125 −6 698
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 110 800 −6 117
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 326 −582
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 42 232 51
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 342 436
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 096 −537
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 096 −537
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 711 0
10 Egyéb kötelezettségek 160 520 685
11 Átértékelési számlák 328 818 0
12 Saját tőke 78 190 0
Források összesen 2 001 660 8 048