Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 M. LIEPOS 30 D.

2010 m. rugpjūčio 3 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. liepos 30 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė. Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 191,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 296,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,1 mlrd. eurų – iki 820,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,1 mlrd. eurų – iki 110,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 52,8 mlrd. eurų – iki 451 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. liepos 28 d., baigėsi 201,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 190 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 60 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė 60,5 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2010 m. liepos 29 d., baigėsi 4,8 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 23,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,4 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 120,9 mlrd. eurų (palyginti su 61,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 81 mln. eurų iki 121,5 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 49,5 mlrd. eurų – iki 195,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 351 969 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 236 347 779
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 103 137
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 162 245 642
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 473 −367
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 945 −121
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 945 −121
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 632 499 7 300
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 189 986 −11 300
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 442 042 18 320
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 366 363
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 104 −83
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 42 934 −1 448
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 417 768 −747
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 121 454 81
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 296 315 −829
8 Valdžios skola eurais 35 041 0
9 Kitas turtas 237 684 2 652
Visas turtas 2 001 660 8 048
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 820 583 3 058
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 377 258 10 662
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 195 798 −49 457
2.2 Indėlių galimybė 120 894 59 569
2.3 Terminuotieji indėliai 60 500 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 66 49
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 784 391
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 118 125 −6 698
5.1 Valdžiai 110 800 −6 117
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 326 −582
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 42 232 51
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 342 436
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 096 −537
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 096 −537
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 711 0
10 Kiti įsipareigojimai 160 520 685
11 Perkainojimo sąskaitos 328 818 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 190 0
Visi įsipareigojimai 2 001 660 8 048
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai