Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 30.7.2010

3.8.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 30.7.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan. Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 191,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 0,8 miljardilla eurolla 296,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,1 miljardilla eurolla 820,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,1 miljardilla eurolla 110,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 52,8 miljardilla eurolla 451 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.7.2010 erääntyi 201,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 190 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 60 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 60,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 29.7.2010 erääntyi 4,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 23,2 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 120,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 61,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 81 miljoonalla eurolla 121,5 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 49,5 miljardilla eurolla 195,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 351 969 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 236 347 779
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 103 137
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 162 245 642
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 29 473 −367
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 945 −121
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 945 −121
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 632 499 7 300
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 189 986 −11 300
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 442 042 18 320
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 366 363
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 104 −83
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 42 934 −1 448
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 417 768 −747
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 121 454 81
7.2 Muut arvopaperit 296 315 −829
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 041 0
9 Muut saamiset 237 684 2 652
Vastaavaa yhteensä 2 001 660 8 048
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 820 583 3 058
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 377 258 10 662
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 195 798 −49 457
2.2 Talletusmahdollisuus 120 894 59 569
2.3 Määräaikaistalletukset 60 500 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 66 49
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 784 391
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 118 125 −6 698
5.1 Julkisyhteisöt 110 800 −6 117
5.2 Muut 7 326 −582
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 42 232 51
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 342 436
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 096 −537
8.1 Talletukset ja muut velat 16 096 −537
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 711 0
10 Muut velat 160 520 685
11 Arvonmuutostilit 328 818 0
12 Pääoma ja rahastot 78 190 0
Vastattavaa yhteensä 2 001 660 8 048