Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 2ας Απριλίου 2010

8 Απριλίου 2010

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 2 Απριλίου 2010, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 19,8 δισεκ. ευρώ αντανακλούσε τριμηνιαίες αναπροσαρμογές.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 9,6 δισεκ. ευρώ σε 170,9 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφειλόταν σε τριμηνιαίες αναπροσαρμογές, καθώς και σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενήργησαν κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 1,4 δισεκ. ευρώ σε 300,8 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω συναλλαγών. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 10,4 δισεκ. ευρώ σε 801,7 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 2,1 δισεκ. ευρώ σε 118,2 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 14,1 δισεκ. ευρώ σε 497,4 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 81 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 78,3 δισεκ. ευρώ. Την Πέμπτη 1 Απριλίου 2010 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 2,6 δισεκ. ευρώ, διάρκειας τριών μηνών, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 2 δισεκ. ευρώ, καθώς και μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 17,9 δισεκ. ευρώ, διάρκειας έξι μηνών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 242,7 δισεκ. ευρώ (έναντι 213,9 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 0,9 δισεκ. ευρώ σε 44,4 δισεκ. ευρώ κατά την εβδομάδα που έληξε στις 2 Απριλίου 2010.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 20,7 δισεκ. ευρώ σε 179,2 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής στο κάθε στοιχείο της λογιστικής κατάστασης στις 2 Απριλίου 2010 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη « Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 823,132 ευρώ ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

1,3479 δολάρια ΗΠΑ προς 1 ευρώ

125,93 γιεν Ιαπωνίας προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,1265 ευρώ ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 286.699 0 19.779
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 210.554 1.796 10.168
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 66.497 −42 2.189
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 144.058 1.838 7.978
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 29.261 −955 1.755
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.551 1.835 58
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.551 1.835 58
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 740.025 14.615 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 78.266 −2.796 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 661.651 17.336 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 69 68 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 39 7 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 26.742 −413 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 345.203 2.133 134
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 44.429 927 −46
7.2 Λοιποί τίτλοι 300.774 1.205 181
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 36.122 0 −25
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 250.391 −6.092 2.863
Σύνολο ενεργητικού 1.942.548 12.918 34.733
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 801.712 10.372 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 421.837 8.000 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 179.171 −20.728 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 242.659 28.724 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 7 4 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 670 −104 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 126.333 −1.914 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 118.150 −2.063 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.183 149 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 37.197 −429 0
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.381 −325 74
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 14.546 769 868
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 14.546 769 868
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 53.033 0 1.784
10 Λοιπές υποχρεώσεις 160.193 −3.457 3.014
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 249.205 0 28.992
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 76.440 7 0
Σύνολο παθητικού 1.942.548 12.918 34.733

Εκπρόσωποι Τύπου