Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. április 2.

2010. április 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. április 2-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 19,8 milliárd eurós növekedésének hátterében negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 9,6 milliárd euróval, 170,9 milliárd euróra emelkedett, ami a negyedéves átértékelési kiigazításoknak, valamint az eurorendszer központi bankjai által végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek volt betudható.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,4 milliárd euróval 300,8 milliárd euróra emelkedett, elsősorban tranzakciók miatt. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 10,4 milliárd euróval nőtt, 801,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,1 milliárd euróval csökkent, 118,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 14,1 milliárd euróval csökkent, 497,4 milliárd euróra. 2010. március 31-én, szerdán lejárt egy 81 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 78,3 milliárd euro értékben. 2010. április 1-jén, csütörtökön lejárt egy 2,6 milliárd eurós, három havi lejáratú hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb, hathavi lejáratú műveletet számoltak el 17.9 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 242,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 213,9 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2010. április 2-ával végződő héten 0,9 milliárd euróval, 44,4 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 20,7 milliárd euróval 179,2 milliárd euróra csökkent.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2010. április 2-án a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az egyenlegek átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany: 823,132 EUR/finom uncia

USD: 1,3479 USD/EUR

JPY: 125,93 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok (SDR): 1,1265 EUR/SDR

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 286 699 0 19 779
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 210 554 1 796 10 168
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 66 497 −42 2 189
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 144 058 1 838 7 978
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 29 261 −955 1 755
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 551 1 835 58
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 551 1 835 58
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 740 025 14 615 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 78 266 −2 796 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 661 651 17 336 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 69 68 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 39 7 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 26 742 −413 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 345 203 2 133 134
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 44 429 927 −46
7.2 Egyéb értékpapírok 300 774 1 205 181
8 Euróban denominált államadósság 36 122 0 −25
9 Egyéb eszközök 250 391 −6 092 2 863
Eszközök összesen 1 942 548 12 918 34 733
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 801 712 10 372 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 421 837 8 000 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 179 171 −20 728 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 242 659 28 724 0
2.3 Lekötött betétek 0 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 7 4 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 670 −104 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 126 333 −1 914 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 118 150 −2 063 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 183 149 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 37 197 −429 0
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 381 −325 74
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 546 769 868
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 546 769 868
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 033 0 1 784
10 Egyéb kötelezettségek 160 193 −3 457 3 014
11 Átértékelési számlák 249 205 0 28 992
12 Saját tőke 76 440 7 0
Források összesen 1 942 548 12 918 34 733

Médiakapcsolatok