Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 aprilie 2010

8 aprilie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 2 aprilie 2010, creşterea de 19,8 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat în principal ajustărilor din reevaluările trimestriale.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit de 9,6 miliarde EUR, până la 170,9 miliarde EUR. Acest lucru s-a datorat ajustărilor din reevaluările trimestriale, precum şi operaţiunilor cu clientela şi celor de portofoliu efectuate de unele bănci centrale din Eurosistem.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au mărit cu 1,4 miliarde EUR, până la 300,8 miliarde EUR, în principal pe seama operaţiunilor derulate. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 10,4 miliarde EUR, până la 801,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 2,1 miliarde EUR, până la 118,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 14,1 miliarde EUR, până la 497,4 miliarde EUR. Miercuri, 31 martie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 81 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 78,3 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 1 aprilie 2010, o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la trei luni, în valoare de 2,6 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 2 miliarde EUR, precum şi o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 17,9 miliarde EUR, cu scadenţa la şase luni, au fost decontate.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 242,7 miliarde EUR (faţă de 213,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

În săptămâna încheiată la 2 aprilie 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 0,9 miliarde EUR, până la 44,4 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 20,7 miliarde EUR, până la 179,2 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 2 aprilie 2010 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 823,132 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,3479/EUR

JPY: 125,93/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1265 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 286 699 0 19 779
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 210 554 1 796 10 168
2.1 Creanţe asupra FMI 66 497 −42 2 189
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 144 058 1 838 7 978
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 29 261 −955 1 755
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 551 1 835 58
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 551 1 835 58
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 740 025 14 615 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 78 266 −2 796 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 661 651 17 336 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 69 68 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 39 7 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 26 742 −413 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 345 203 2 133 134
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 44 429 927 −46
7.2 Alte titluri 300 774 1 205 181
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 122 0 −25
9 Alte active 250 391 −6 092 2 863
Total active 1 942 548 12 918 34 733
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 801 712 10 372 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 421 837 8 000 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 179 171 −20 728 0
2.2 Facilitatea de depozit 242 659 28 724 0
2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 7 4 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 670 −104 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 126 333 −1 914 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 118 150 −2 063 0
5.2 Alte angajamente 8 183 149 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 37 197 −429 0
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 381 −325 74
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 546 769 868
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 546 769 868
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 033 0 1 784
10 Alte pasive 160 193 −3 457 3 014
11 Conturi de reevaluare 249 205 0 28 992
12 Capital şi rezerve 76 440 7 0
Total pasive 1 942 548 12 918 34 733

Contacte media