Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.4.2010

8.4.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.4.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 19,8 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) suureni 9,6 miljardilla eurolla 170,9 miljardiin euroon neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,4 miljardilla eurolla 300,8 miljardiin euroon pääasiassa liiketapahtumien vaikutuksesta. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 10,4 miljardilla eurolla 801,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,1 miljardilla eurolla 118,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 14,1 miljardilla eurolla 497,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 31.3.2010 erääntyi 81 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 78,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 1.4.2010 erääntyi 2,6 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kolme kuukautta, ja samalla suoritettiin uuden, 2 miljardin euron operaation maksut. Samana päivänä suoritettiin myös 17,9 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on kuusi kuukautta.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 242,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 213,9 miljardia euroa).

Perjantaina 2.4.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 44,4 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 20,7 miljardilla eurolla 179,2 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 2.4.2010 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat

Kulta: 823,132 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,3479

Japanin jeni / euro: 125,93

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1265 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 286 699 0 19 779
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 210 554 1 796 10 168
2.1 Saamiset IMF:ltä 66 497 −42 2 189
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 144 058 1 838 7 978
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 29 261 −955 1 755
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 551 1 835 58
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 551 1 835 58
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 740 025 14 615 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 78 266 −2 796 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 661 651 17 336 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 69 68 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 39 7 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 26 742 −413 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 345 203 2 133 134
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 44 429 927 −46
7.2 Muut arvopaperit 300 774 1 205 181
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 122 0 −25
9 Muut saamiset 250 391 −6 092 2 863
Vastaavaa yhteensä 1 942 548 12 918 34 733
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 801 712 10 372 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 421 837 8 000 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 179 171 −20 728 0
2.2 Talletusmahdollisuus 242 659 28 724 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 7 4 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 670 −104 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 126 333 −1 914 0
5.1 Julkisyhteisöt 118 150 −2 063 0
5.2 Muut 8 183 149 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 37 197 −429 0
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 381 −325 74
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 546 769 868
8.1 Talletukset ja muut velat 14 546 769 868
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 033 0 1 784
10 Muut velat 160 193 −3 457 3 014
11 Arvonmuutostilit 249 205 0 28 992
12 Pääoma ja rahastot 76 440 7 0
Vastattavaa yhteensä 1 942 548 12 918 34 733

Yhteyshenkilöt