Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 12ης Μαρτίου 2010

16 Μαρτίου 2010

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 12 Μαρτίου 2010 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν σημείωσαν μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 160,9 δισεκ. ευρώ.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 297,3 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 788,1 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 3,6 δισεκ. ευρώ σε 104,9 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 97,4 δισεκ. ευρώ σε 562,5 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 80,5 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 78,4 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 2,8 δισεκ. ευρώ, διάρκειας ενός μηνός, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 9,3 δισεκ. ευρώ. Την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 2,9 δισεκ. ευρώ, διάρκειας τριών μηνών, καθώς και μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 3,69 δισεκ. ευρώ, διάρκειας έξι μηνών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ (περίπου όπως και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 160,3 δισεκ. ευρώ (έναντι 259,8 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 1,9 δισεκ. ευρώ σε 41,5 δισεκ. ευρώ κατά την εβδομάδα που έληξε στις 12 Μαρτίου 2010.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 98,7 δισεκ. ευρώ σε 262,7 δισεκ. ευρώ.

Λοιπά ζητήματα

Πρέπει να σημειωθεί ότι έγινε ενημέρωση ορισμένων στοιχείων που περιέχονταν στην ενοποιημένη εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 5ης Μαρτίου 2010 (η οποία δημοσιεύθηκε στις 9 Μαρτίου 2010), λόγω της υποβολής αναθεωρημένης λογιστικής κατάστασης από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος. Ωστόσο, οι αλλαγές δεν ήταν ουσιώδεις.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 266.919 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 197.208 −301
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 64.297 −68
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 132.911 −234
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 28.287 532
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.743 −380
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.743 −380
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 722.849 −2.071
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 78.402 −2.053
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 644.314 −64
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 107 48
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 26 −1
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 27.187 783
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 338.851 2.173
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 41.543 1.917
7.2 Λοιποί τίτλοι 297.309 256
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 36.137 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 253.516 −4.351
Σύνολο ενεργητικού 1.886.697 −3.614
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 788.133 −239
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 422.963 −763
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 262.649 98.682
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 160.312 −99.446
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 2.409 2.010
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 112.946 3.405
5.1 Γενική κυβέρνηση 104.870 3.566
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.076 −161
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 38.847 −965
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.319 −493
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.074 676
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 12.074 676
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 51.249 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 161.579 −7.247
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 220.213 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 74.965 0
Σύνολο παθητικού 1.886.697 −3.614

Εκπρόσωποι Τύπου