Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 12. märts 2010

16. märts 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

12. märtsil 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis praktiliselt muutumatuna 160,9 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,3 miljardi euro võrra 297,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,2 miljardi euro võrra 788,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 3,6 miljardi euro võrra 104,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 97,4 miljardi euro võrra 562,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 10. märtsil 2010 möödus 80,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 78,4 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 2,8 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni ühekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 9,3 miljardit eurot. Neljapäeval, 11. märtsil 2010 möödus 2,9 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kolmekuune tähtaeg ja 3,69 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kuuekuune tähtaeg.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 160,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 259,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

12. märtsil 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,9 miljardi euro võrra 41,5 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 98,7 miljardi euro võrra 262,7 miljardi euroni.

Muud küsimused

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande kohta seisuga 5. märts 2010 (avaldatud 9. märtsil 2010) märgitakse, et selle mõningaid kirjeid ajakohastati eurosüsteemi ühe keskpanga korrigeeritud bilansi alusel, kuid tehtud muudatused olid ebaolulised.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 266 919 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 197 208 −301
2.1 Nõuded RVFle 64 297 −68
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 132 911 −234
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 28 287 532
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 743 −380
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 743 −380
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 722 849 −2 071
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 78 402 −2 053
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 644 314 −64
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 107 48
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 26 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 27 187 783
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 338 851 2 173
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 41 543 1 917
7.2 Muud väärtpaberid 297 309 256
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 137 0
9 Muud varad 253 516 −4 351
Varad kokku 1 886 697 −3 614
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 788 133 −239
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 422 963 −763
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 262 649 98 682
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 160 312 −99 446
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 409 2 010
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 112 946 3 405
5.1 Valitsussektor 104 870 3 566
5.2 Muud kohustused 8 076 −161
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 38 847 −965
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 319 −493
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 074 676
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 074 676
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 51 249 0
10 Muud kohustused 161 579 −7 247
11 Ümberhindluskontod 220 213 0
12 Kapital ja reservid 74 965 0
Kohustused kokku 1 886 697 −3 614

Kontaktandmed