Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. március 12.

2010. március 16.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. március 12-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 160,9 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval 297,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,2 milliárd euróval 788,1 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 3,6 milliárd euróval 104,9  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 97,4 milliárd euróval 562,5 milliárd euróra emelkedett. 2010. március 10-én, szerdán lejárt egy 80,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 78,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 2,8 milliárd euro összegű, egyhavi lejáratú, hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 9,3 milliárd euro értékben. 2010. március 11-én, csütörtökön lejárt egy 2,9 milliárd eurós, háromhavi lejáratú hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, továbbá egy 3,69 milliárd euro értékű, hathavi lejáratú hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (hozzávetőleg a múlt hetivel megegyező), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 160,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 259,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2010. március 12-ével végződő héten 1,9 milliárd euróval, 41,5 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 98,7 milliárd euróval 262,7 milliárd euróra emelkedett.

Egyéb kérdések

Meg kell említeni, hogy az eurorendszer 2010. március 5-i állapotot tükröző (2010. március 9-én közzétett) konszolidált heti összevont pénzügyi kimutatásának néhány tételét aktualizálni kellett, mivel az eurorendszer egyik központi bankja időközben módosított mérlegadatain. A változások elhanyagolható mértékűek.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 266 919 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 197 208 −301
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 64 297 −68
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 132 911 −234
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 287 532
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 743 −380
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 743 −380
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 722 849 −2 071
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 78 402 −2 053
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 644 314 −64
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 107 48
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 26 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 27 187 783
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 338 851 2 173
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 41 543 1 917
7.2 Egyéb értékpapírok 297 309 256
8 Euróban denominált államadósság 36 137 0
9 Egyéb eszközök 253 516 −4 351
Eszközök összesen 1 886 697 −3 614
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 788 133 −239
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 422 963 −763
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 262 649 98 682
2.2 Betéti rendelkezésre állás 160 312 −99 446
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 409 2 010
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 112 946 3 405
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 104 870 3 566
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 076 −161
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 38 847 −965
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 319 −493
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 074 676
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 074 676
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 51 249 0
10 Egyéb kötelezettségek 161 579 −7 247
11 Átértékelési számlák 220 213 0
12 Saját tőke 74 965 0
Források összesen 1 886 697 −3 614

Médiakapcsolatok