Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 12 martie 2010

16 martie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 12 martie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 160,9 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 0,3 miliarde EUR, până la 297,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 0,2 miliarde EUR, până la 788,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 3,6 miliarde EUR, până la 104,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 97,4 miliarde EUR, până la 562,5 miliarde EUR. Miercuri, 10 martie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 80,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 78,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la o lună, în valoare de 2,8 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 9,3 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 11 martie 2010, o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la trei luni, în valoare de 2,9 miliarde EUR, precum şi o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la şase luni, în valoare de 3,69 miliarde EUR, au ajuns la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 160,3 miliarde EUR (faţă de 259,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În săptămâna încheiată la 12 martie 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 1,9 miliarde EUR, până la 41,5 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 98,7 miliarde EUR, până la 262,7 miliarde EUR.

Diverse

Trebuie menţionat faptul că unele poziţii din situaţia financiară săptămânală consolidată la nivelul Eurosistemului din data de 5 martie 2010 (publicată la 9 martie 2010) au fost actualizate, ca urmare a primirii unui bilanţ revizuit de la o bancă centrală din Eurosistem, deşi modificările au fost nesemnificative.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 266 919 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 197 208 −301
2.1 Creanţe asupra FMI 64 297 −68
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 132 911 −234
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 287 532
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 743 −380
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 743 −380
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 722 849 −2 071
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 78 402 −2 053
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 644 314 −64
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 107 48
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 26 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 27 187 783
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 338 851 2 173
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 41 543 1 917
7.2 Alte titluri 297 309 256
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 137 0
9 Alte active 253 516 −4 351
Total active 1 886 697 −3 614
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 788 133 −239
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 422 963 −763
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 262 649 98 682
2.2 Facilitatea de depozit 160 312 −99 446
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 409 2 010
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 112 946 3 405
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 104 870 3 566
5.2 Alte angajamente 8 076 −161
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 38 847 −965
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 319 −493
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 074 676
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 074 676
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 51 249 0
10 Alte pasive 161 579 −7 247
11 Conturi de reevaluare 220 213 0
12 Capital şi rezerve 74 965 0
Total pasive 1 886 697 −3 614

Contacte media