Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 12.3.2010

16.3.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 12.3.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 160,9 miljardina eurona.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 297,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,2 miljardilla eurolla 788,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 3,6 miljardilla eurolla 104,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 97,4 miljardilla eurolla 562,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 10.3.2010 erääntyi 80,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 78,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 2,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli yksi kuukausi, ja suoritettiin uusi, 9,3 miljardin euron operaatio. Torstaina 11.3.2010 erääntyivät 2,9 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kolme kuukautta, sekä 3,69 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kuusi kuukautta.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 160,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 259,8 miljardia euroa).

Perjantaina 12.3.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,9 miljardilla eurolla 41,5 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 98,7 miljardilla eurolla 262,7 miljardiin euroon.

Muutoksia

Joihinkin eurojärjestelmän konsolidoidun viikkotaseen 5.3.2010 (julkaistu 9.3.2010) eriin on tehty muutoksia erään eurojärjestelmän keskuspankin toimitettua muutetun taseen. Muutokset olivat vähäisiä.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 266 919 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 197 208 −301
2.1 Saamiset IMF:ltä 64 297 −68
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 132 911 −234
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 287 532
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 743 −380
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 743 −380
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 722 849 −2 071
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 78 402 −2 053
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 644 314 −64
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 107 48
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 26 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 27 187 783
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 338 851 2 173
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 41 543 1 917
7.2 Muut arvopaperit 297 309 256
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 137 0
9 Muut saamiset 253 516 −4 351
Vastaavaa yhteensä 1 886 697 −3 614
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 788 133 −239
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 422 963 −763
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 262 649 98 682
2.2 Talletusmahdollisuus 160 312 −99 446
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 409 2 010
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 112 946 3 405
5.1 Julkisyhteisöt 104 870 3 566
5.2 Muut 8 076 −161
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 38 847 −965
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 319 −493
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 074 676
8.1 Talletukset ja muut velat 12 074 676
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 51 249 0
10 Muut velat 161 579 −7 247
11 Arvonmuutostilit 220 213 0
12 Pääoma ja rahastot 74 965 0
Vastattavaa yhteensä 1 886 697 −3 614

Yhteyshenkilöt