Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 5ης Μαρτίου 2010

9 Μαρτίου 2010

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 5 Μαρτίου 2010 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν σημείωσαν μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 160,8 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, δεν σημείωσαν μεταβολή. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 4,1 δισεκ. ευρώ σε 788,4 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 24,9 δισεκ. ευρώ σε 101,3 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 59,1 δισεκ. ευρώ σε 465,2 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2010 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 81,4 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 80,5 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,2 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 259,8 δισεκ. ευρώ (έναντι 202,7 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 0,9 δισεκ. ευρώ σε 39,6 δισεκ. ευρώ κατά την εβδομάδα που έληξε στις 5 Μαρτίου 2010.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 35,9 δισεκ. ευρώ σε 164,0 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 266.919 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 197.509 −65
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 64.365 −46
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 133.145 −19
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 27.755 −510
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.123 744
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.123 744
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 724.920 −1.990
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 80.455 −1.568
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 644.378 −302
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 59 −119
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 27 −1
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 26.403 −321
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 336.678 882
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 39.625 881
7.2 Λοιποί τίτλοι 297.052 1
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 36.137 16
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 257.867 2.539
Σύνολο ενεργητικού 1.890.311 1.294
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 788.372 4.085
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 423.724 21.227
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 163.966 −35.863
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 259.758 57.089
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1 1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 399 −171
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 109.542 −24.756
5.1 Γενική κυβέρνηση 101.304 −24.873
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.238 117
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 39.812 −692
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.811 −50
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.398 −657
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.398 −657
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 51.249 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 168.826 2.307
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 220.213 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 74.965 0
Σύνολο παθητικού 1.890.311 1.294

Εκπρόσωποι Τύπου