Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. kovo 5 d.

2010 m. kovo 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. kovo 5 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 160,8 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), nepasikeitė. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 788,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24,9 mlrd. eurų – iki 101,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 59,1 mlrd. eurų – iki 465,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. kovo 3 d., baigėsi 81,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 80,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 259,8 mlrd. eurų (palyginti su 202,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje), 2010 m. kovo 5 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 39,6 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 35,9 mlrd. eurų – iki 164,0 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 266 919 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 197 509 −65
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 64 365 −46
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 145 −19
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 755 −510
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 123 744
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 123 744
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 724 920 −1 990
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 80 455 −1 568
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 644 378 −302
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 59 −119
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 26 403 −321
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 336 678 882
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 39 625 881
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 297 052 1
8 Valdžios skola eurais 36 137 16
9 Kitas turtas 257 867 2 539
Visas turtas 1 890 311 1 294
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 788 372 4 085
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 423 724 21 227
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 163 966 −35 863
2.2 Indėlių galimybė 259 758 57 089
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 399 −171
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 109 542 −24 756
5.1 Valdžiai 101 304 −24 873
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 238 117
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 39 812 −692
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 811 −50
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 398 −657
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 398 −657
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 51 249 0
10 Kiti įsipareigojimai 168 826 2 307
11 Perkainojimo sąskaitos 220 213 0
12 Kapitalas ir rezervai 74 965 0
Visi įsipareigojimai 1 890 311 1 294

Kontaktai žiniasklaidai