Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. március 5.

2010. március 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. március 5-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval nőtt, 160,8 milliárd euróra.

Az eurorendszer nem monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) nem változott. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,1 milliárd euróval nőtt, 788,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 24,9 milliárd euróval csökkent, 101,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 59,1 milliárd euróval csökkent, 465,2 milliárd euróra. 2010. március 3-án, szerdán lejárt egy 81,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 80,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 259,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 202,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) a 2010. március 5-ével végződő héten 0,9 milliárd euróval, 39,6 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 35,9 milliárd euróval 164,0 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 266 919 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 197 509 −65
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 64 365 −46
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 145 −19
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 27 755 −510
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 123 744
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 123 744
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 724 920 −1 990
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 80 455 −1 568
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 644 378 −302
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 59 −119
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 27 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 26 403 −321
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 336 678 882
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 39 625 881
7.2 Egyéb értékpapírok 297 052 1
8 Euróban denominált államadósság 36 137 16
9 Egyéb eszközök 257 867 2 539
Eszközök összesen 1 890 311 1 294
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 788 372 4 085
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 423 724 21 227
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 163 966 −35 863
2.2 Betéti rendelkezésre állás 259 758 57 089
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 399 −171
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 109 542 −24 756
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 101 304 −24 873
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 238 117
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 39 812 −692
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 811 −50
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 398 −657
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 398 −657
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 51 249 0
10 Egyéb kötelezettségek 168 826 2 307
11 Átértékelési számlák 220 213 0
12 Saját tőke 74 965 0
Források összesen 1 890 311 1 294

Médiakapcsolatok