Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.3.2010

9.3.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 5.3.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 160,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pysyi ennallaan. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,1 miljardilla eurolla 788,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 24,9 miljardilla eurolla 101,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 59,1 miljardilla eurolla 465,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 3.3.2010 erääntyi 81,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio ja suoritettiin uuden, 80,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 259,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 202,7 miljardia euroa).

Perjantaina 5.3.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 39,6 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 35,9 miljardilla eurolla 164,0 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 266 919 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 197 509 −65
2.1 Saamiset IMF:ltä 64 365 −46
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 145 −19
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 755 −510
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 123 744
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 123 744
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 724 920 −1 990
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 80 455 −1 568
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 644 378 −302
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 59 −119
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 27 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 26 403 −321
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 336 678 882
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 39 625 881
7.2 Muut arvopaperit 297 052 1
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 137 16
9 Muut saamiset 257 867 2 539
Vastaavaa yhteensä 1 890 311 1 294
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 788 372 4 085
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 423 724 21 227
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 163 966 −35 863
2.2 Talletusmahdollisuus 259 758 57 089
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 399 −171
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 109 542 −24 756
5.1 Julkisyhteisöt 101 304 −24 873
5.2 Muut 8 238 117
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 39 812 −692
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 811 −50
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 398 −657
8.1 Talletukset ja muut velat 11 398 −657
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 51 249 0
10 Muut velat 168 826 2 307
11 Arvonmuutostilit 220 213 0
12 Pääoma ja rahastot 74 965 0
Vastattavaa yhteensä 1 890 311 1 294

Yhteyshenkilöt