Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 5. březnu 2010

9. března 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 5. března 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,1 mld. EUR na 160,8 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) zůstal beze změny. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4,1 mld. EUR na 788,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 24,9 mld. EUR na 101,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 59,1 mld. EUR na 465,2 mld. EUR. Ve středu 3. března 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 81,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 80,5 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 259,8 mld. EUR (oproti 202,7 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 5. března 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 0,9 mld. EUR na 39,6 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 35,9 mld. EUR na 164,0 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 266 919 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 197 509 −65
2.1 Pohledávky za MMF 64 365 −46
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 145 −19
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 755 −510
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 123 744
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 123 744
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 724 920 −1 990
5.1 Hlavní refinanční operace 80 455 −1 568
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 644 378 −302
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 59 −119
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 27 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 26 403 −321
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 336 678 882
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 39 625 881
7.2 Ostatní cenné papíry 297 052 1
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 137 16
9 Ostatní aktiva 257 867 2 539
Aktiva celkem 1 890 311 1 294
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 788 372 4 085
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 423 724 21 227
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 163 966 −35 863
2.2 Vkladová facilita 259 758 57 089
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 399 −171
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 109 542 −24 756
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 101 304 −24 873
5.2 Ostatní závazky 8 238 117
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 39 812 −692
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 811 −50
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 398 −657
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 398 −657
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 51 249 0
10 Ostatní pasiva 168 826 2 307
11 Účty přecenění 220 213 0
12 Kapitál a rezervní fondy 74 965 0
Pasiva celkem 1 890 311 1 294
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média