Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 5 martie 2010

9 martie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 5 martie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la 160,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au rămas nemodificate. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 4,1 miliarde EUR, până la 788,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 24,9 miliarde EUR, până la 101,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 59,1 miliarde EUR, până la 465,2 miliarde EUR. Miercuri, 3 martie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 81,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 80,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 259,8 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 202,7 miliarde EUR).

În săptămâna încheiată la 5 martie 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 0,9 miliarde EUR, până la 39,6 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 35,9 miliarde EUR, până la 164,0 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 266 919 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 197 509 −65
2.1 Creanţe asupra FMI 64 365 −46
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 145 −19
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 27 755 −510
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 123 744
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 123 744
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 724 920 −1 990
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 80 455 −1 568
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 644 378 −302
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 59 −119
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 27 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 26 403 −321
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 336 678 882
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 39 625 881
7.2 Alte titluri 297 052 1
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 137 16
9 Alte active 257 867 2 539
Total active 1 890 311 1 294
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 788 372 4 085
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 423 724 21 227
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 163 966 −35 863
2.2 Facilitatea de depozit 259 758 57 089
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 399 −171
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 109 542 −24 756
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 101 304 −24 873
5.2 Alte angajamente 8 238 117
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 39 812 −692
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 811 −50
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 398 −657
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 398 −657
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 51 249 0
10 Alte pasive 168 826 2 307
11 Conturi de reevaluare 220 213 0
12 Capital şi rezerve 74 965 0
Total pasive 1 890 311 1 294
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media