Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5. märts 2010

9. märts 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

5. märtsil 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 160,8 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht püsis muutumatuna. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4,1 miljardi euro võrra 788,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 24,9 miljardi euro võrra 101,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 59,1 miljardi euro võrra 465,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 3. märtsil 2010 möödus 81,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 80,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 259,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 202,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

5. märtsil 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 0,9 miljardi euro võrra 39,6 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 35,9 miljardi euro võrra 164,0 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 266 919 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 197 509 −65
2.1 Nõuded RVFle 64 365 −46
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 145 −19
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 27 755 −510
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 123 744
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 123 744
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 724 920 −1 990
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 80 455 −1 568
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 644 378 −302
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 59 −119
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 27 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 26 403 −321
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 336 678 882
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 39 625 881
7.2 Muud väärtpaberid 297 052 1
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 137 16
9 Muud varad 257 867 2 539
Varad kokku 1 890 311 1 294
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 788 372 4 085
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 423 724 21 227
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 163 966 −35 863
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 259 758 57 089
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 399 −171
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 109 542 −24 756
5.1 Valitsussektor 101 304 −24 873
5.2 Muud kohustused 8 238 117
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 39 812 −692
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 811 −50
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 398 −657
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 398 −657
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 51 249 0
10 Muud kohustused 168 826 2 307
11 Ümberhindluskontod 220 213 0
12 Kapital ja reservid 74 965 0
Kohustused kokku 1 890 311 1 294
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid