European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2010

6 ianuarie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 1 ianuarie 2010, creşterea de 28,8 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat în principal ajustărilor din reevaluările trimestriale.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 3,3 miliarde EUR, până la 162,7 miliarde EUR. Acest lucru s-a datorat ajustărilor din reevaluările trimestriale, precum şi operaţiunilor cu clientela şi celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 1,2 miliarde EUR, până la 299,9 miliarde EUR, în principal pe seama reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 0,7 miliarde EUR, până la 806,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 5,2 miliarde EUR, până la 120,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 23,3 miliarde EUR, până la 587,8 miliarde EUR. Miercuri, 30 decembrie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 58,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 78,6 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,3 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 162,1 miliarde EUR (faţă de 164,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

În săptămâna încheiată la 1 ianuarie 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 0,3 miliarde EUR, până la 28,8 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 28,9 miliarde EUR, până la 233,5 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 1 ianuarie 2010 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară ca urmare a reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 766,347 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,4406/EUR

JPY: 133,16/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,0886 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 266 919 0 28 771
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 195 480 1 641 1 930
2.1 Creanţe asupra FMI 62 799 1 056 389
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 132 680 585 1 541
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 32 151 −261 704
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 198 −514 16
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 198 −514 16
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 749 906 21 322 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 79 293 20 072 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 669 297 1 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 289 1 249 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 27 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 26 281 516 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 328 652 109 −1 003
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 28 782 307 −29
7.2 Alte titluri 299 870 −198 −974
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 161 −2 −25
9 Alte active 254 188 1 023 −1 755
Total active 1 904 935 23 835 28 637
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 806 522 −669 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 395 614 26 930 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 233 490 28 897 0
2.2 Facilitatea de depozit 162 117 −1 971 0
2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 6 5 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 340 11 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 129 749 −4 011 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 120 495 −5 198 0
5.2 Alte angajamente 9 253 1 187 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 46 759 300 0
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 032 269 60
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 616 −95 143
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 616 −95 143
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 51 249 0 343
10 Alte pasive 167 840 1 066 127
11 Conturi de reevaluare 220 212 0 27 958
12 Capital şi rezerve 73 001 32 5
Total pasive 1 904 935 23 835 28 637
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media