European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 1.1.2010

6.1.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 1.1.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 28,8 miljardilla eurolla pääasiassa neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) suureni 3,3 miljardilla eurolla 162,7 miljardiin euroon neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,2 miljardilla eurolla 299,9 miljardiin euroon pääasiassa vuosineljänneksen lopun arvonmuutosten vaikutuksesta. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,7 miljardilla eurolla 806,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 5,2 miljardilla eurolla 120,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 23,3 miljardilla eurolla 587,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.12.2009 erääntyi 58,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 78,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännössä nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 162,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 164,1 miljardia euroa).

Perjantaina 1.1.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 28,8 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 28,9 miljardilla eurolla 233,5 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 1.1.2010 esitetään erillisessä sarakkeessa ” [vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat

Kulta: 766,347 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,4406

Japanin jeni / euro: 133,16

Erityiset nosto-oikeudet: 1,0886 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 266 919 0 28 771
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 195 480 1 641 1 930
2.1 Saamiset IMF:ltä 62 799 1 056 389
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 132 680 585 1 541
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 151 −261 704
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 198 −514 16
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 198 −514 16
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 749 906 21 322 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 79 293 20 072 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 669 297 1 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 289 1 249 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 27 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 26 281 516 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 328 652 109 −1 003
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 28 782 307 −29
7.2 Muut arvopaperit 299 870 −198 −974
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 161 −2 −25
9 Muut saamiset 254 188 1 023 −1 755
Vastaavaa yhteensä 1 904 935 23 835 28 637
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 806 522 −669 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 395 614 26 930 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 233 490 28 897 0
2.2 Talletusmahdollisuus 162 117 −1 971 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 6 5 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 340 11 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 129 749 −4 011 0
5.1 Julkisyhteisöt 120 495 −5 198 0
5.2 Muut 9 253 1 187 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 46 759 300 0
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 032 269 60
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 616 −95 143
8.1 Talletukset ja muut velat 9 616 −95 143
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 51 249 0 343
10 Muut velat 167 840 1 066 127
11 Arvonmuutostilit 220 212 0 27 958
12 Pääoma ja rahastot 73 001 32 5
Vastattavaa yhteensä 1 904 935 23 835 28 637
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle