European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. jaanuar 2010

6. jaanuar 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

1. jaanuaril 2010 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 28,8 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 3,3 miljardi euro võrra 162,7 miljardi euroni. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes peamiselt kvartalilõpu kohanduste tulemusel 1,2 miljardi euro võrra 299,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,7 miljardi euro võrra 806,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 5,2 miljardi euro võrra 120,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 23,3 miljardi euro võrra 587,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. detsembril 2009 möödus 58,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 78,6 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,3 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 162,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 164,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

1. jaanuaril 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 0,3 miljardi euro võrra 28,8 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 28,9 miljardi euro võrra 233,5 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2010. aasta 1. jaanuari seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 766,347 eurot untsi kohta

EUR / USD: 1,4406

EUR / JPY: 133,16

SDRid: 1,0886 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 266 919 0 28 771
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 195 480 1 641 1 930
2.1 Nõuded RVFle 62 799 1 056 389
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 132 680 585 1 541
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 32 151 −261 704
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 198 −514 16
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 198 −514 16
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 749 906 21 322 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 79 293 20 072 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 669 297 1 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 289 1 249 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 27 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 26 281 516 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 328 652 109 −1 003
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 28 782 307 −29
7.2 Muud väärtpaberid 299 870 −198 −974
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 161 −2 −25
9 Muud varad 254 188 1 023 −1 755
Varad kokku 1 904 935 23 835 28 637
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 806 522 −669 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 395 614 26 930 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 233 490 28 897 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 162 117 −1 971 0
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 6 5 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 340 11 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 129 749 −4 011 0
5.1 Valitsussektor 120 495 −5 198 0
5.2 Muud kohustused 9 253 1 187 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 46 759 300 0
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 032 269 60
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 616 −95 143
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 616 −95 143
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 51 249 0 343
10 Muud kohustused 167 840 1 066 127
11 Ümberhindluskontod 220 212 0 27 958
12 Kapital ja reservid 73 001 32 5
Kohustused kokku 1 904 935 23 835 28 637
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid