European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. sausio 1 d.

2010 m. sausio 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. sausio 1 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 28,8 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,3 mlrd. eurų – iki 162,7 mlrd. eurų. Pokytis atsirado atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo, taip pat dėl Eurosistemos centrinių bankų atliktų operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 299,9 mlrd. eurų, daugiausia dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 806,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,2 mlrd. eurų – iki 120,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 23,3 mlrd. eurų – iki 587,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. gruodžio 30 d., baigėsi 58,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 78,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,3 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 162,1 mlrd. eurų (palyginti su 164,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2010 m. sausio 1 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 28,8 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 28,9 mlrd. eurų – iki 233,5 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2010 m. sausio 1 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 766,347 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,4406 USD/EUR

JPY: 133,16 JPY/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,0886 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 266 919 0 28 771
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 195 480 1 641 1 930
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 62 799 1 056 389
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 132 680 585 1 541
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 151 −261 704
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 198 −514 16
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 198 −514 16
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 749 906 21 322 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 79 293 20 072 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 669 297 1 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 289 1 249 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 26 281 516 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 328 652 109 −1 003
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 28 782 307 −29
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 299 870 −198 −974
8 Valdžios skola eurais 36 161 −2 −25
9 Kitas turtas 254 188 1 023 −1 755
Visas turtas 1 904 935 23 835 28 637
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 806 522 −669 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 395 614 26 930 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 233 490 28 897 0
2.2 Indėlių galimybė 162 117 −1 971 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 5 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 340 11 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 129 749 −4 011 0
5.1 Valdžiai 120 495 −5 198 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 9 253 1 187 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 46 759 300 0
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 032 269 60
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 616 −95 143
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 616 −95 143
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 51 249 0 343
10 Kiti įsipareigojimai 167 840 1 066 127
11 Perkainojimo sąskaitos 220 212 0 27 958
12 Kapitalas ir rezervai 73 001 32 5
Visi įsipareigojimai 1 904 935 23 835 28 637
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai