European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. január 1.

2010. január 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. január 1-jével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 28,8 milliárd eurós növekedésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 3,3 milliárd euróval, 162,7 milliárd euróra emelkedett, ami a negyedéves átértékelési kiigazításoknak, valamint az eurorendszer központi bankjai által végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,2 milliárd euróval 299,9 milliárd euróra csökkent, aminek oka elsősorban a negyedév végi kiigazítás volt. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,7 milliárd euróval 806,5 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,2 milliárd euróval csökkent, 120,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 23,3 milliárd euróval 587,8 milliárd euróra emelkedett. 2009. december 30-án, szerdán lejárt egy 58,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 78,6 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti gyakorlatilag zérus értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 étel) 162,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 164,1 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2010. január 1-jével végződő héten 0,3 milliárd euróval, 28,8 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 28,9 milliárd euróval 233,5 milliárd euróra emelkedett.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2010. január 1-jén a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi kiigazítások eredményeképpen” című külön oszlopban van feltüntetve. Az egyenlegek átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany: 766,347 EUR/finom uncia

USD: 1,4406 USD/EUR

JPY: 133,16 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,0886 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 266 919 0 28 771
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 195 480 1 641 1 930
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 62 799 1 056 389
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 132 680 585 1 541
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 32 151 −261 704
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 198 −514 16
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 198 −514 16
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 749 906 21 322 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 79 293 20 072 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 669 297 1 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 289 1 249 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 27 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 26 281 516 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 328 652 109 −1 003
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 28 782 307 −29
7.2 Egyéb értékpapírok 299 870 −198 −974
8 Euróban denominált államadósság 36 161 −2 −25
9 Egyéb eszközök 254 188 1 023 −1 755
Eszközök összesen 1 904 935 23 835 28 637
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 806 522 −669 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 395 614 26 930 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 233 490 28 897 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 162 117 −1 971 0
2.3 Lekötött betétek 0 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 6 5 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 340 11 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 129 749 −4 011 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 120 495 −5 198 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 9 253 1 187 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 46 759 300 0
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 032 269 60
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 616 −95 143
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 616 −95 143
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 51 249 0 343
10 Egyéb kötelezettségek 167 840 1 066 127
11 Átértékelési számlák 220 212 0 27 958
12 Saját tőke 73 001 32 5
Források összesen 1 904 935 23 835 28 637
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok