Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Noiembrie 2017

Operațiuni de piață

Eligibilitatea obligațiunilor garantate de tip conditional pass-through pentru achiziționare în cadrul celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

La data de 20 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2017/37 de modificare a Deciziei BCE/2014/40 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate. Modificarea reflectă decizia adoptată de Consiliul guvernatorilor la data de 4 octombrie 2017 privind excluderea obligațiunilor garantate denumite în comun obligațiuni garantate de tip conditional pass-through de la achiziționare în cadrul celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate, începând cu 1 februarie 2018, în cazul în care acestea sunt emise de o entitate cu cel mai bun rating de emitent sub categoria 3 a calității creditului (Credit Quality Step 3). Decizia reflectă riscurile potențial mai ridicate asociate acestor instrumente, care vizează structura lor complexă pe baza căreia diverse evenimente predefinite pot genera o extindere semnificativă a scadenței unei obligațiuni și o schimbare a structurii de plată. Decizia va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibilă pe website-ul BCE.

Stabilitate financiară

Financial Stability Review, noiembrie 2017

La data de 22 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea ediției din luna noiembrie 2017 a raportului Financial Stability Review, care examinează principalele surse de risc și vulnerabilitățile la adresa sistemului financiar al zonei euro și prezintă o analiză cuprinzătoare a capacității acestuia de a absorbi șocurile. Raportul urmează să fie publicat pe website-ul BCE la data de 29 noiembrie 2017.

Infrastructura pieței și plăți

Revizuirea Regulamentului privind sistemele de plăți de importanță sistemică și adoptarea documentației juridice conexe

La data de 3 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2017/32 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 795/2014 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică, precum și trei acte juridice conexe, și anume Decizia BCE/2017/33 privind aspecte procedurale referitoare la impunerea de măsuri corective pentru neconformitatea cu Regulamentul (UE) nr. 795/2014, Regulamentul BCE/2017/34 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2157/1999 privind competența Băncii Centrale Europene de a impune sancțiuni și Decizia BCE/2017/35 privind metodologia de calculare a sancțiunilor pentru încălcarea cerințelor de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică. Regulamentul de modificare ține seama de observațiile primite în cadrul consultării publice aferente, unele dintre acestea subliniind nevoia unor clarificări. În acest scop, Consiliul guvernatorilor a decis să publice o notă explicativă întocmită de Comitetul pentru infrastructura pieței și plăți din cadrul Eurosistemului/SEBC pentru a asigura o bună înțelegere a modificărilor și a raționamentului acestora. Actele juridice și nota explicativă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Modificarea componenței Comitetului pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB)

La data de 15 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a numit-o pe dna Kirsi Ripatti, consilier principal în cadrul Suomen Pankki – Finlands Bank, în funcția de membru al Comitetului pentru infrastructura pieței, cu efect imediat și până la data de 31 ianuarie 2019, înlocuindu-l pe dl Ron Berndsen. Componența Comitetului pentru infrastructura pieței este prezentată pe website-ul BCE.

Raportul de monitorizare al Eurosistemului pe anul 2016

La data de 20 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat Raportul de monitorizare al Eurosistemului pe anul 2016 și publicarea acestuia pe website-ul BCE. Raportul descrie activitățile de monitorizare efectuate de Eurosistem în perioada cuprinsă între jumătatea anului 2014 și sfârșitul anului 2016. De asemenea, acesta acoperă activitățile și evoluțiile în materie de monitorizare în prima parte a anului 2017 și, privind în perspectivă, vizează activitățile principale prevăzute în domeniul monitorizării infrastructurilor de pe piața financiară și a instrumentelor de plată în viitorul apropiat. Totodată, raportul conține câteva articole privind plățile instant, reziliența cibernetică și cerințele incluse în Standardele tehnice de reglementare privind autentificarea strictă a clienților și comunicarea securizată, prevăzute în Directiva privind serviciile de plată 2. Raportul este disponibil pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la rolul Národná banka Slovenska în ceea ce privește supravegherea instruirii intermediarilor financiari și a agenților financiari

La data de 27 octombrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/43, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Slovacă.

Avizul BCE cu privire la serviciile de plată în Cipru

La data de 27 octombrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/44, la solicitarea ministrului finanțelor din Cipru.

Avizul BCE cu privire la modificările aduse cadrului Uniunii privind cerințele de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții

La data de 8 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/46, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la revizuiri ale cadrului Uniunii de gestionare a crizelor

La data de 8 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/47, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la sprijinirea debitorilor cu împrumuturi pentru locuință aflați într-o situație financiară dificilă și susținerea restructurării voluntare a împrumuturilor pentru locuință exprimate sau indexate într-o monedă străină în Polonia

La data de 9 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/48, la solicitarea Parlamentului polonez.

Guvernanța corporativă

Revizuirea mandatului Comitetului de audit

La data de 2 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat o versiune revizuită a mandatului Comitetului de Audit. Această revizuire a condus la câteva modificări minore, reflectând în principal evoluțiile din cadrul BCE și luând în considerare cele mai bune practici identificate în mandatele Comitetelor de audit din organizații comparabile relevante. Versiunea revizuită a mandatului este disponibilă pe website-ul BCE.

Conturile anuale ale BCE

La data de 16 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2017/36 de modificare a Deciziei (UE) 2016/2247 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene. Cadrul de raportare financiară al BCE este modificat pentru a ține seama de o modificare a standardului de audit ISA 700 „Formarea unei opinii și raportarea cu privire la situațiile financiare”. Prin modificarea deciziei, cadrul de raportare al BCE va permite în continuare acesteia să primească, în raportul auditorului privind conturile sale anuale, opinia nemodificată „imagine corectă și fidelă”. Decizia este disponibilă pe website-ul BCE.

Statistică

Publicarea de noi statistici privind piața monetară în euro

La data de 15 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a luat notă de publicarea periodică de statistici privind piața monetară în euro, bazate pe datele cu caracter granular furnizate în raportările statistice referitoare la piețele monetare (Money Market Statistical Reporting – MMSR), în concordanță cu cadrul BCE privind calitatea statisticilor și în conformitate cu angajamentul public al Sistemului European al Băncilor Centrale privind statisticile europene. Aceste statistici includ volumul total al operațiunilor și ratele medii ponderate pe parcursul perioadei de constituire a rezervelor minime obligatorii a BCE pe segmentul negarantat al pieței, precum și volumele zilnice medii pe parcursul perioadei de constituire aferente scadențelor pentru care sunt disponibile date suficiente. Publicarea pentru prima dată a unor astfel de statistici, în scopul sporirii transparenței pieței și al îmbunătățirii funcționării pieței monetare, a avut loc la data de 21 noiembrie 2017. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Decizia BCE privind caracterul semnificativ al unei instituții de credit supravegheate

La data de 9 noiembrie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere referitoare la caracterul semnificativ al unei instituții de credit supravegheate. Lista entităților supravegheate este actualizată periodic și este pusă la dispoziție pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media