Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2017. november

Piaci műveletek

A feltételes átfolyásos fedezett kötvények elfogadhatósága a CBPP3 alatti megvásárlásra

A Kormányzótanács 2017. november 20-án elfogadta a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program (CBPP3) végrehajtásáról szóló EKB/2014/40 határozatot módosító EKB/2017/37 határozatot. A módosítás a Kormányzótanács 2017. október 4-én hozott határozatát tükrözi, amelynek értelmében az általánosan feltételes átfolyásos (conditional pass-through) fedezett kötvényként ismert instrumentumokat 2018. február 1-je után kizárják a CBPP3 keretében megvásárolható értékpapírok köréből, amennyiben azokat a CQS3 alatti első legjobb kibocsátói minősítéssel rendelkező jogalany bocsátja ki. A döntés hátterében az említett instrumentumokhoz kapcsolódó potenciálisan nagyobb kockázatok állnak. A kockázatok a szóban forgó eszközök komplex szerkezetével függenek össze, ahol előre meghatározott események a kötvény futamidejének meghosszabbításához és a fizetési szerkezetben való váltáshoz vezethetnek. A határozatot közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és megtekinthető az EKB honlapján.

Pénzügyi stabilitás

Financial Stability Review (Pénzügyi stabilitási jelentés), 2017. november

A Kormányzótanács 2017. november 22-én engedélyezte a „Financial Stability Review – November 2017” című jelentés közzétételét. Ebben szakértőink áttekintik az euroövezet pénzügyi rendszerét érintő kockázatok és sérülékeny pontok főbb forrásait, továbbá átfogóan elemzik az övezet pénzügyi rendszerének sokkelnyelő képességét. A kiadvány a tervek szerint 2017. november 29-én jelenik meg az EKB honlapján.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekről szóló rendelet felülvizsgálata és a támogató jogi dokumentáció elfogadása

A Kormányzótanács 2017. november 3-án elfogadta a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről szóló 795/2014/EU rendeletet módosító EKB/2017/32 rendeletet, továbbá három támogató jogi aktust, nevezetesen a 795/2014/EU rendeletnek való meg nem felelésért kiszabandó korrekciós intézkedések előírásának eljárási vonatkozásairól szóló EKB/2017/33 rendeletet, az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló 2157/1999/EK rendelet módosításáról szóló EKB/2017/34 rendeletet és a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelmények megsértése esetén kiszabható szankciók kiszámítására vonatkozó módszertanról szóló EKB/2017/35 rendeletet. A módosító rendelet figyelembe veszi a kapcsolódó nyilvános konzultáció során kapott megjegyzéseket, amelyek közül néhány kiemeli a pontosítások szükségességét. A Kormányzótanács ezért úgy határozott, hogy magyarázó jegyzetet tesz közzé, amelyet az eurorendszer/KBER Piaci Infrastruktúra és Pénzforgalom Bizottsága készít. Ezzel kívánja elősegíteni a módosítások és a mögöttük levő gondolatmenet megfelelő ismertetését. A jogi aktusok és a magyarázó jegyzet az EKB honlapján megtalálhatók.

A Piaci Infrastruktúra Testület (MIB) összetételének módosítása

A Kormányzótanács 2017. november 15-én Kirsi Ripattit, a Suomen Pankki – Finlands Bank vezető tanácsadóját nevezte ki Ron Berndsen helyére a MIB tagjává. A kinevezés azonnali hatályú, és 2019. január 31-ig szól. A MIB tagságáról az EKB honlapján olvashatunk.

Az eurorendszer 2016. évi felvigyázói jelentése

A Kormányzótanács 2017. november 20-án jóváhagyta az eurorendszer felvigyázói jelentését és annak az EKB honlapján való közzétételét. A dokumentumban az eurorendszer által 2014 közepe és 2016 vége között végzett felvigyázói tevékenységet mutatjuk be. Foglalkozunk emellett a 2017 első felében végzett munkával és folyamatokkal is, valamint áttekintjük a pénzügyi piaci infrastruktúra és a fizetési instrumentumok felvigyázásában a közeljövőre tervezett főbb teendőket. Néhány cikkben olyan témakörökkel is foglalkozunk, mint az azonnali fizetés, a kiber-rugalmasság, valamint a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2. irányelvben foglalt szabályozástechnikai standardok szerinti azon követelmények, amelyek az erős ügyfél-hitelesítésre és a közös biztonságos kommunikációra vonatkoznak. A kiadvány az EKB honlapján megtekinthető.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Vélemény a Národná banka Slovenska szerepéről a pénzügyi közvetítők és pénzügyi megbízottak képzésének felügyeletében

A Kormányzótanács 2017. október 27-én elfogadta a CON/2017/43 véleményt, amelyet a Szlovák Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

Vélemény a pénzforgalmi szolgáltatásokról Cipruson

A Kormányzótanács 2017. október 27-én elfogadta a CON/2017/44 véleményt, amelyet a ciprusi pénzügyminiszter felkérésére adott ki.

Vélemény a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó tőkekövetelmények uniós keretének módosításairól

A Kormányzótanács 2017. november 8-án elfogadta a CON/2017/46 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament felkérésére adott ki.

Vélemény az uniós válságkezelési keret módosításairól

A Kormányzótanács 2017. november 8-án elfogadta a CON/2017/47 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament felkérésére adott ki.

Vélemény a nehéz pénzügyi helyzetben levő lakáshitel-felvevők támogatásáról és a külföldi devizában denominált vagy ahhoz indexált lakáshitelek önkéntes átstrukturálásához nyújtott támogatásról Lengyelországban

A Kormányzótanács 2017. november 9-én elfogadta a CON/2017/48 véleményt, amelyet a lengyel parlament felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítási rendszer

A Számvizsgáló Bizottság megbízatásának felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2017. november 2-án jóváhagyta a Számvizsgáló Bizottság módosított megbízatását. A felülvizsgálat eredményeként néhány kisebb módosítás történt, amelyek elsősorban az EKB-ban bekövetkező fejleményeknek tudhatók be, és figyelembe veszik azokat a jól bevált eljárásokat, amelyek az összehasonlítás céljára alkalmazható szervezetek számvizsgáló bizottsági megbízatásaiban találhatók. A módosított megbízatás az EKB honlapján tekinthető meg.

Az EKB éves beszámolója

2017. november 16-án a Kormányzótanács elfogadta az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló (EU) 2016/2247 határozatot módosító EKB/2017/36 határozatot. Az EKB pénzügyi adatszolgáltatási kerete abból a célból került módosításra, hogy figyelembe vegyék a pénzügyi kimutatások véleményezéséről és adatközléséről szóló ISA 700 könyvvizsgálói standard megváltozását. A módosító határozat gondoskodni fog róla, hogy az EKB adatszolgáltatási kerete továbbra is lehetővé tegye a bank számára, hogy az éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentésben a „megbízható és valós kép” szerinti módosítatlan véleményt kapja. A határozat szövege az EKB weboldalán olvasható.

Statisztika

Ú, europénzpiaci statisztikák közzététele

A Kormányzótanács 2017. november 15-én tudomásul vette a pénzpiaci statisztikai adatszolgáltatás granuláris adatain alapuló, új europénzpiaci statisztikák szokásos közzétételét. Ez összhangban áll az EKB statisztikai minőségi keretrendszerével, és megfelel a Központi Bankok Európai Rendszerének az európai statisztikára vonatkozó nyilvános kötelezettségvállalásával. Ezek a statisztikák az EKB tartalékolási időszaka alatt átfogják a fedezetlen piaci szegmensben a teljes forgalmi összegeket és súlyozott átlagkamatokat, valamint a tartalékolási periódusban az átlagos napi volumeneket az olyan futamidőkre, amelyekre van elég adat. Az első ilyen publikáció – amelynek a célja a piac átláthatóságának a növelése és a pénzpiac működésének javítása – 2017. november 21-én jelent meg. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Bankfelügyelet

Az EKB határozata egy felügyelt hitelintézet jelentőségéről

A Kormányzótanács 2017. november 9-én nem emelt kifogást egy felügyelt hitelintézet jelentőségére vonatkozó felügyeleti testületi javaslat ellen. A felügyelt szervezetek rendszeresen aktualizált jegyzéke az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok