Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Mai 2013

Operaţiuni de piaţă

Eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei emise sau garantate de guvernul cipriot

La data de 2 mai 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2013/13 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru. Decizia BCE/2013/13 suspendă aplicarea cerinţelor minime privind pragurile de calitate a creditului aplicabile instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de guvernul cipriot. Cu condiţia îndeplinirii tuturor celorlalte criterii de eligibilitate, aceste instrumente au redobândit statutul de instrumente eligibile în sensul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului, sub rezerva aplicării marjelor de ajustare ( haircut) specifice stabilite în anexa la decizie, începând cu data de 9 mai 2013. Decizia şi un comunicat de presă au fost publicate la data de 2 mai 2013 pe website‑ul BCE.

Detalii privind operaţiunile de refinanţare pentru perioada 10 iulie 2013-8 iulie 2014

La data de 2 mai 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat o serie de decizii privind operaţiunile principale de refinanţare şi operaţiunile de refinanţare pe termen mai lung ale Eurosistemului, precum şi privind procedurile de licitaţie utilizate pentru derularea acestora. Informaţii suplimentare sunt disponibile într-un comunicat de presă publicat pe website‑ul BCE la data de 2 mai 2013.

Orientarea BCE privind prestarea de servicii în domeniul administrării rezervelor

La data de 15 mai 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2013/14 de modificare a Orientării BCE/2006/4 privind prestarea de către Eurosistem a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro către băncile centrale din afara zonei euro, către țările din afara zonei euro și către organizațiile internaționale. Modificarea se referă la chestiunea contrapartidelor care fac obiectul unor măsuri restrictive în ceea ce priveşte combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism. Orientarea este disponibilă pe website‑ul BCE.

Supravegherea şi stabilitatea financiară

Raportul Financial Stability Review – May 2013

La data de 15 mai 2013, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea Financial Stability Review – May 2013, care examinează principalele surse de risc şi vulnerabilitate în ceea ce priveşte stabilitatea financiară în cadrul sistemului financiar din zona euro şi oferă o analiză completă a capacităţii acestuia de a absorbi şocurile adverse. Acest text urmează să fie publicat pe website‑ul BCE până la finele lunii mai 2013.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la protejarea împotriva riscurilor şi separarea activităţilor bancare în Germania

La data de 19 aprilie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/28, la solicitarea Ministerului Federal al Finanţelor din Germania.

Avizul BCE cu privire la un registru al creditelor de consum în Franţa

La data de 26 aprilie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/29, la solicitarea ministrului afacerilor economice şi finanţelor din Franţa.

Avizul BCE cu privire la politica macroprudenţială în Malta

La data de 30 aprilie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/30, la solicitarea Central Bank of Malta.

Avizul BCE cu privire la consolidarea rolului instituţional şi a independenţei Băncii Naţionale a României

La data de 7 mai 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/31, la solicitarea Băncii Naţionale a României.

Statistică

Confidenţialitatea informaţiilor statistice

La data de 25 aprilie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat recomandările formulate în raportul privind măsurile adoptate în vederea protejării confidenţialităţii informaţiilor statistice menţionate în Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană [astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 951/2009 al Consiliului]. Un rezumat al raportului este disponibil pe website‑ul BCE.

Raportul 2012 privind calitatea datelor statistice

La data de 15 mai 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat evaluarea anuală privind disponibilitatea şi calitatea diferitelor tipuri de statistici compilate de Eurosistem în temeiul unui act juridic al BCE. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea raportului 2012 privind calitatea datelor statistice monetare şi financiare. Raportul, elaborat conform Cadrului privind calitatea statisticilor BCE ( ECB Statistics Quality Framework), va fi publicat în scurt timp pe website‑ul BCE.

Guvernanţa corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai BCE

La data de 19 aprilie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2013/9 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Băncii Centrale Europene. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi este, de asemenea, disponibilă pe website‑ul BCE.

Calendarele şedinţelor Consiliului guvernatorilor şi ale Consiliului general al BCE pentru anii 2014 şi 2015

La data de 25 aprilie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat calendarul şedinţelor sale pentru anii calendaristici 2014 şi 2015. Consiliul general a aprobat, de asemenea, calendarul şedinţelor sale pentru aceeaşi perioadă. Informaţii suplimentare sunt disponibile într-un comunicat de presă publicat pe website‑ul BCE.

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Suomen Pankki

La data de 26 aprilie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2013/12 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Suomen Pankki. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi este, de asemenea, disponibilă pe website‑ul BCE.

Emisiunea de bancnote şi monede/Bancnote

Modificări aduse cadrului juridic privind reproducerea, preschimbarea şi retragerea bancnotelor euro

La data de 19 aprilie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2013/10 privind cupiurile, specificaţiile, reproducerea, preschimbarea şi retragerea bancnotelor euro şi Orientarea BCE/2013/11 de modificare a Orientării BCE/2003/5 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum şi schimbul şi retragerea bancnotelor euro, în vederea includerii viitoarei serii de bancnote euro şi a clarificării anumitor cerinţe. Decizia şi orientarea au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi sunt, de asemenea, disponibile pe website‑ul BCE.