Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2013. május

Piaci műveletek

A ciprusi kormány által kibocsátott vagy garantált adósságinstrumentumok elfogadhatósága

A Kormányzótanács 2013. május 2-án elfogadta a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2013/13 határozatot. A határozattal felfüggesztik a ciprusi kormány által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokra alkalmazandó hitelminősítési küszöbökkel kapcsolatos minimumkövetelmények érvényét. Amennyiben a kérdéses instrumentumok az összes többi alkalmassági kritériumnak megfelelnek, 2013. május 9-i hatállyal ismét elfogadhatóak az eurorendszer hitelműveletei céljából a határozathoz csatolt függelékben meghatározott konkrét haircutok alkalmazása mellett. A határozatot és a hozzá kapcsolódó sajtóközleményt 2013. május 2-án tették közzé az EKB weboldalán.

A 2013. július 10. és 2014. július 8. közötti időszak refinanszírozási műveleteinek részletei

2013. május 2-án a Kormányzótanács több döntést is hozott az eurorendszer irányadó és hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteivel, valamint az esetükben alkalmazandó tendereljárásokkal összefüggésben. Részletesebb tájékoztatás az EKB weboldalán 2013. május 2-án közzétett sajtóközleményben olvasható.

Az EKB iránymutatása a tartalékkezelési szolgáltatások nyújtásáról

A Kormányzótanács 2013. május 15-én elfogadta az eurorendszer által az euroövezeten kívüli központi bankoknak és országoknak, valamint nemzetközi szervezeteknek euróban nyújtott tartalékgazdálkodási szolgáltatásairól szóló EKB/2006/4 iránymutatást módosító EKB/2013/14 iránymutatást. A módosítás a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-ellenes területen alkalmazott szigorító intézkedések hatálya alá eső partnerek kérdésével foglalkozik. Az iránymutatás az EKB weboldalán érhető el.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Financial Stability Review (Pénzügyi stabilitási jelentés), 2013. május

A Kormányzótanács 2013. május 15-én hozzájárult a „Financial Stability Review – 2013. május” című jelentés közzétételéhez. A kiadványban áttekintik az eurorendszer pénzügyi rendszerének stabilitását érintő főbb kockázatokat és sérülékenységi pontokat, és átfogóan elemzik a rendszer képességét a negatív események hatásának semlegesítésére. A jelentés várhatóan 2013. május végén jelenik meg az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Vélemény a kockázatok elleni védelemről és az egyes banki üzletágak elkülönítéséről Németországban

A Kormányzótanács 2013. április 19-én elfogadta a CON/2013/28 véleményt, amelyet a német szövetségi pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Vélemény a fogyasztói-hitel regiszterről Franciaországban

2013. április 26-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/29 véleményt, amelyet a francia gazdasági és pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a makroprudenciális politikáról Máltán

2013. április 30-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/30 véleményt, amelyet a Central Bank of Malta felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a Banca Naţională a României intézményi szerepének és függetlenségének megerősítéséről

2013. május 7-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/31 véleményt, amelyet a Banca Naţională a României felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

A statisztikai adatok bizalmas jellege

A Kormányzótanács 2013. április 25-én elfogadta a bizalmas statisztikai információk védelmére kidolgozott jelentés ajánlásait. A témakörrel az EKB által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló (a 951/2009/EK tanácsi rendelet által módosított) 2533/98/EK tanácsi rendelet (1998. november 23.) foglalkozik. A jelentés összefoglalója az EKB weboldalán olvasható.

2012. évi jelentés a statisztikák minőségéről

A Kormányzótanács 2013. május 15-én jóváhagyta az eurorendszer által összeállított, EKB-jogszabályon alapuló különféle statisztikák elérhetőségére és minőségére vonatkozó éves értékelést. Emellett engedélyezte az euroövezet monetáris és pénzügyi statisztikáiról szóló 2012-es minőségértékelő jelentés közzétételét. Az EKB statisztikaminőségi keretrendszere alapján készült jelentés hamarosan megjelenik az EKB weboldalán.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsának az EKB külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2013. április 19-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2013/9 ajánlást az Európai Központi Bank külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az EKB weboldalán is olvasható.

Az EKB Kormányzótanácsa és Általános Tanácsa 2014. és 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai

A Kormányzótanács 2013. április 25-én elfogadta a 2014. és 2015. naptári évre vonatkozó ülésezési rendjét. Az Általános Tanács szintén elfogadta a tárgyidőszakban tartandó üléseinek időpontjait. Erről részletesebb tájékoztatás az EKB weboldalán közzétett sajtóközleményben olvasható.

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Suomen Pankki külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2013. április 26-án elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2013/12 ajánlást a Suomen Pankki külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az EKB weboldalán is olvasható.

Bankjegy- és érmekibocsátás / Bankjegy

Az eurobankjegyek utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló jogi keret módosítása

A Kormányzótanács 2013. április 19-én elfogadta az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2013/10 határozatot és a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2003/5 iránymutatást módosító  EKB/2013/11 iránymutatást, amivel a cél a jövőbeli eurobankjegy-sorozatok figyelembevétele és egyes követelmények pontosítása. A határozat és az iránymutatás az Európai Unió Hivatalos Lapjában került közzétételre, és az EKB weboldalán is olvasható.