Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

květen 2013

Tržní operace

Způsobilost dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených kyperskou vládou

Rada guvernérů přijala 2. května 2013 rozhodnutí ECB/2013/13 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou. Rozhodnutí ECB/2013/13 pozastavuje uplatňování minimálních požadavků na práh úvěrové kvality ve vztahu k obchodovatelným dluhovým nástrojům vydaným nebo plně zaručeným kyperskou vládou. Pokud tyto nástroje splňují všechna další kritéria způsobilosti, k 9. květnu opět nabývají způsobilosti pro účely úvěrových operací Eurosystému, a to s výhradou specifických srážek uvedených v příloze k rozhodnutí. Rozhodnutí společně s tiskovou zprávou bylo zveřejněno 2. května 2013 na internetových stránkách ECB.

Informace o refinančních operacích od 10. července 2013 do 8. července 2014

Rada guvernérů přijala 2. května 2013 několik rozhodnutí souvisejících s hlavními a dlouhodobějšími refinančními operacemi Eurosystému a s nabídkovými řízeními využívanými pro tyto operace. Další informace jsou uvedeny v tiskové zprávě, která byla zveřejněna 2. května 2013 na internetových stránkách ECB.

Obecné zásady ECB o poskytování služeb správy rezerv

Rada guvernérů přijala 15. května 2013 obecné zásady ECB/2013/14, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/4 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím. Tato změna řeší otázku protistran, které podléhají restriktivním opatřením v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Obecné zásady jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Publikace Financial Stability Review – May 2013

Rada guvernérů schválila 15. května 2013 vydání publikace „Financial Stability Review – May 2013“, která se zabývá hlavními zdroji rizika pro finanční stabilitu finančního systému eurozóny a jeho zranitelností a rovněž poskytuje komplexní analýzu kapacity finančního systému eurozóny absorbovat nepříznivé výkyvy. Publikace bude zveřejněna na internetových stránkách ECB do konce května 2013.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k ochraně před riziky a oddělení bankovních činností v Německu

Rada guvernérů přijala 19. dubna 2013 stanovisko CON/2013/28 na žádost německého spolkového ministerstva financí.

Stanovisko ECB k registru spotřebitelských úvěrů ve Francii

Rada guvernérů přijala 26. dubna 2013 stanovisko CON/2013/29 na žádost francouzského ministra hospodářství a financí.

Stanovisko ECB k makroobezřetnostní politice na Maltě

Rada guvernérů přijala 30. dubna 2013 stanovisko CON/2013/30 na žádost Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta.

Stanovisko ECB k posílení institucionální úlohy a nezávislosti Banca Naţională a României

Rada guvernérů přijala 7. května 2013 stanovisko CON/2013/31 na žádost Banca Naţională a României.

Statistika

Důvěrnost statistických informací

Rada guvernérů schválila 25. dubna 2013 doporučení uvedená ve zprávě o opatřeních přijatých k zajištění důvěrnosti statistických informací uvedených v nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (ve znění nařízení Rady (ES) 951/2009). Shrnutí zprávy je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zprávy o statistické kvalitě za rok 2012

Rada guvernérů schválila 15. května 2013 roční hodnocení dostupnosti a kvality jednotlivých druhů statistiky, jež Eurosystém shromažďuje na základě některého z právních aktů ECB. Rada guvernérů také schválila zveřejnění zprávy o kvalitě měnové a finanční statistiky za rok 2012. Zpráva, která byla připravena v souladu s rámcem ECB pro kvalitu statistik, bude v nejbližší době zveřejněna na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi ECB

Rada guvernérů přijala 19. dubna 2013 doporučení ECB/2013/9 Radě Evropské unie o externím auditorovi Evropské centrální banky. Doporučení bylo zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a je také k dispozici na internetových stránkách ECB.

Harmonogram zasedání Rady guvernérů a Generální rady ECB v roce 2014 a 2015

Rada guvernérů schválila 25. dubna 2013 harmonogram svých zasedání na kalendářní rok 2014 a 2015. Harmonogram svých zasedání v uvedeném období schválila také Generální rada. Další informace jsou k dispozici v tiskové zprávě na internetových stránkách ECB.

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Suomen Pankki – Finlands Bank

Rada guvernérů přijala 26. dubna 2013 doporučení ECB/2013/12 Radě Evropské unie o externích auditorech Suomen Pankki – Finlands Bank. Doporučení bylo zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a je také k dispozici na internetových stránkách ECB.

Vydávání bankovek a mincí / Bankovky

Změny právního rámce pro reprodukci, výměnu a stahování eurobankovek

Rada guvernérů přijala 19. dubna 2013 rozhodnutí ECB/2013/10 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek a obecné zásady ECB/2013/11, kterými se mění obecné zásady ECB/2003/5 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek, aby se vztahovaly také na budoucí sérii eurobankovek a v zájmu upřesnění určitých požadavků. Rozhodnutí a obecné zásady byly zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie a jsou také k dispozici na internetových stránkách ECB.