Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Maj 2013

Tržne operacije

Primernost dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje jamči ciprska država

Svet ECB je 2. maja 2013 sprejel Sklep ECB/2013/13 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper. Na podlagi tega sklepa se za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči ciprska država, začasno prenehajo uporabljati minimalne zahteve glede pragov kreditne kvalitete. Če ti instrumenti izpolnjujejo vsa druga merila primernosti, so z 9. majem 2013 ponovno postali primerni kot zavarovanje v kreditnih operacijah Eurosistema ob upoštevanju posebnih odbitkov pri vrednotenju, določenih v prilogi k sklepu. Sklep je bil skupaj s sporočilom za javnost 2. maja 2013 objavljen na spletni strani ECB.

Podrobnosti o operacijah refinanciranja od 10. julija 2013 do 8. julija 2014

Svet ECB je 2. maja 2013 sprejel več sklepov v zvezi z Eurosistemovimi operacijami glavnega in dolgoročnejšega refinanciranja ter avkcijskimi postopki v teh operacijah. Nadaljnje informacije so na voljo v sporočilu za javnost, ki je bilo 2. maja 2013 objavljeno na spletni strani ECB.

Smernica ECB o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv

Svet ECB je 15. maja 2013 sprejel Smernico ECB/2013/14 o spremembah Smernice ECB/2006/4 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije. Sprememba zadeva vprašanje nasprotnih strank, za katere veljajo omejevalni ukrepi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Smernica je na voljo na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Poročilo o finančni stabilnosti – maj 2013

Svet ECB je 15. maja 2013 odobril objavo majske številke pregleda finančne stabilnosti (Financial Stability Review – May 2013), ki ocenjuje glavne vire tveganj za stabilnost finančnega sistema v euroobmočju in njegove ranljive točke ter celovito analizira sposobnost finančnega sistema v euroobmočju, da absorbira negativne motnje. Pregled bo objavljen na spletni strani ECB predvidoma do konca maja 2013.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o zaščiti pred tveganji in ločitvi bančnih poslov v Nemčiji

Svet ECB je 19. aprila 2013 mnenje CON/2013/28 sprejel na zahtevo nemškega zveznega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o registru potrošniških kreditov v Franciji

Svet ECB je 26. aprila 2013 mnenje CON/2013/29 sprejel na zahtevo francoskega ministra za gospodarske zadeve in finance.

Mnenje ECB o makrobonitetni politiki na Malti

Svet ECB je 30. aprila 2013 mnenje CON/2013/30 sprejel na zahtevo guvernerja centralne banke Central Bank of Malta.

Mnenje ECB o krepitvi institucionalne vloge in neodvisnosti centralne banke Banca Naţională a României

Svet ECB je 7. maja 2013 mnenje CON/2013/31 sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României.

Statistika

Zaupnost statističnih podatkov

Svet ECB je 25. aprila 2013 odobril priporočila, predstavljena v poročilu o ukrepih, ki so bili sprejeti za zaščito zaupnosti statističnih informacij, ki so predmet Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) 951/2009). Povzetek poročila je objavljen na spletni strani ECB.

Poročilo o kakovosti statističnih podatkov v letu 2012

Svet ECB je 15. maja 2013 odobril redno letno oceno razpoložljivosti in kakovosti različnih vrst statistik, ki jih zbira Eurosistem na osnovi pravnega akta ECB. Odobril je tudi objavo poročila o kakovosti denarnih in finančnih statističnih podatkov v letu 2012 Poročilo, pripravljeno v skladu z okvirom ECB za kakovost statističnih podatkov ( ECB Statistics Quality Framework), bo kmalu objavljeno na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju ECB

Svet ECB je 19. aprila 2013 sprejel Priporočilo ECB/2013/9 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Evropske centralne banke. Priporočilo je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

Koledar sej Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB v letih 2014 in 2015

Svet ECB je 25. aprila 2013 odobril koledar sej v koledarskih letih 2014 in 2015. Svoj koledar sej za to obdobje je odobril tudi Razširjeni svet ECB. Nadaljnje informacije so na voljo v sporočilu za javnost, objavljenem na spletni strani ECB.

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Suomen Pankki

Svet ECB je 26. aprila 2013 sprejel Priporočilo ECB/2013/12 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Suomen Pankki. Priporočilo je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

Izdajanje bankovcev in kovancev / bankovci

Spremembe pravnega okvira za reprodukcijo, zamenjavo in jemanje eurobankovcev iz obtoka

Svet ECB je 19. aprila 2013 sprejel Sklep ECB/2013/10 o apoenih, specifikaciji, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka ter Smernico ECB/2013/11 o spremembah Smernice ECB/2003/5 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam euro bankovcev ter o zamenjavi in jemanju euro bankovcev iz obtoka, da bi tako uredil bodočo serijo eurobankovcev in podrobneje pojasnil nekatere zahteve. Sklep in Smernica sta bila objavljena v Uradnem listu EU in sta na voljo tudi na spletni strani ECB.