SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Maj 2013

Markedsoperationer

Belånbarheden af gældsinstrumenter udstedt eller garanteret af den cypriotiske stat

Den 2. maj 2013 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2013/13 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern. Afgørelse ECB/2013/13 suspenderer anvendelsen af minimumskrav til grænseværdier for kreditkvaliteten af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af den cypriotiske stat. Såfremt instrumenterne opfylder alle andre belånbarhedskriterier, har de igen status af belånbart aktiv i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer, men underlægges dog pr. 9. maj 2013 specifikke haircuts, som fremgår af bilaget til afgørelsen. Afgørelsen og en pressemeddelelse herom blev offentliggjort den 2. maj 2013 på ECB's websted.

Nærmere information om markedsoperationer i perioden 10. juli 2013 til 8. juli 2014

Den 2. maj 2013 traf Styrelsesrådet flere beslutninger om Eurosystemets primære og langsigtede markedsoperationer samt auktionsprocedurerne ved disse operationer. Yderligere information findes i en pressemeddelelse, som blev offentliggjort på ECB's websted den 2. maj 2013.

ECB' s retningslinje om levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

Den 15. maj 2013 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2013/14 om ændring af retningslinje ECB/2006/4 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer. Ændringen vedrører spørgsmålet om modparter, der er underlagt restriktive foranstaltninger med hensyn til bekæmpelse af hvidvask af penge og terrorfinansiering. Retningslinjen findes på ECB's websted.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

Financial Stability Review – maj 2013

Den 15. maj 2013 gav Styrelsesrådet tilladelse til at offentliggøre "Financial Stability Review –May 2013". Her gennemgås de største risici og kilder til sårbarhed, for så vidt angår finansiel stabilitet i euroområdets finansielle system, og kapaciteten i det finansielle system i euroområdet til at modstå negative påvirkninger analyseres grundigt. Publikationen vil være at finde på ECB's websted ultimo maj 2013.

Rådgivning om lovgivning

ECB' s udtalelse om beskyttelse mod risici og om adskillelse af bankaktiviteter i Tyskland

Den 19. april 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/28 på anmodning af det tyske finansministerium.

ECB' s udtalelse om et register over forbrugerkredit i Frankrig

Den 26. april 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/29 på anmodning af den franske økonomi- og finansminister.

ECB' s udtalelse om makroprudentiel politik i Malta

Den 30. april 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/30 på anmodning af direktøren for Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta.

ECB' s udtalelse om styrkelse af Banca Naţională a României’s institutionelle rolle og uafhængighed

Den 7. maj 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/31 på anmodning af Banca Naţională a României.

Statistik

Den statistiske informations fortrolighed

Den 25. april 2013 godkendte Styrelsesrådet henstillingerne i rapporten om foranstaltningerne til at sikre den statistiske informations fortrolighed i henhold til Rådets forordning (EF) Nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 951/2009). Et sammendrag af rapporten findes på ECB's websted.

Rapport om statistikkvaliteten i 2012

Den 15. maj 2013 godkendte Styrelsesrådet den årlige bedømmelse af kvaliteten og tilgængeligheden af forskellige former for statistik, der indsamles af Eurosystemet på baggrund af en ECB-retsakt. Styrelsesrådet gav samtidig tilladelse til at offentliggøre rapporten om kvaliteten af den monetære og finansielle statistik i 2012. Rapporten, der er udarbejdet i overensstemmelse med ECB' s Statistics Quality Framework, offentliggøres snarest på ECB's websted.

Corporate governance

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for ECB

Den 19. april 2013 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2013/9 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Den Europæiske Centralbank. Henstillingen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, men findes også på ECB's websted.

Planlagte mødedatoer for Styrelsesrådet og Det Generelle Råd i 2014 og 2015

Den 25. april 2013 vedtog Styrelsesrådet mødedatoerne i 2014 og 2015. Det Generelle Råd vedtog også sine mødedatoer for samme periode. Yderligere information findes i en pressemeddelelse på ECB's websted.

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Suomen Pankki

Den 26. april 2013 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2013/12 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Suomen Pankki. Henstillingen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, men findes også på ECB's websted.

Udstedelse af sedler og mønter/Sedler

Ændringer i den retlige ramme for gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler

Den 19. april 2013 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2013/10 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler samt retningslinje ECB/2013/11 om ændring af retningslinje ECB/2003/5 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler, således at fremtidige serier af eurosedler er omfattet og visse krav præciseret. Afgørelsen og retningslinjen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, men findes også på ECB's websted.