European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Octombrie 2012

Operaţiuni de piaţă

Măsuri de menţinere a disponibilităţii colateralului

La data de 10 octombrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2012/23 de modificare a Orientării BCE/2012/18 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului. Această orientare extinde temporar criteriile în temeiul cărora este stabilită eligibilitatea activelor care pot fi utilizate drept colateral în cadrul operaţiunilor de politică monetară ale Eurosistemului, acceptând instrumente de îndatorare tranzacţionabile în lire sterline, yeni japonezi sau dolari SUA drept active eligibile pentru operaţiunile de politică monetară. Orientarea a fost publicată la data de 18 octombrie 2012 pe website-ul BCE.

Aspecte operaţionale

Revizuirea anuală a listei pieţelor nereglementate acceptate şi a emitenţilor clasificaţi ca agenţii

La data de 27 septembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a luat notă de revizuirea anuală a listei pieţelor nereglementate acceptate pentru operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului şi a hotărât următoarele: (i) piaţa Hi-MTF şi piaţa la ghişeu pentru titlurile belgiene cu venit fix de tip STRIPS ( Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities) vor fi incluse pe listă; şi (ii) piaţa MTS Deutschland pentru bonurile de tezaur germane ( Bubills), închisă în luna aprilie 2012, va fi eliminată de pe listă. În plus, Consiliul guvernatorilor a aprobat clasificarea ca agenţie a Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Prin urmare, instrumentele de îndatorare emise de FROB se vor încadra în categoria II de lichiditate a activelor eligibile pentru operaţiunile de creditare ale Eurosistemului. Lista actualizată a pieţelor nereglementate acceptate de către BCE este disponibilă pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la un cadru juridic consolidat privind serviciile de plăţi din Polonia

La data de 21 septembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/72, la solicitarea ministrului finanţelor din Polonia.

Avizul BCE cu privire la pregătirile şi modificările legislative necesare pentru introducerea euro în Letonia

La data de 2 octombrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/73, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Letonia.

Avizul BCE cu privire la măsurile privind noul registru al creditelor din Irlanda

La data de 5 octombrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/74, la solicitarea Departamentului Finanţelor din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la asistenţa financiară europeană pentru Spania

La data de 9 octombrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/75, la solicitarea Ministerului Afacerilor Economice şi Competitivităţii din Spania.

Statistică

Cadrul de gestionare a calităţii datelor pentru baza de date centralizată a instrumentelor financiare

La data de 26 septembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat cadrul de gestionare a calităţii datelor pentru baza de date centralizată a instrumentelor financiare ( Centralised Securities Database ‑ CSDB), alcătuit din Orientarea BCE/2012/21 şi din Recomandarea BCE/2012/22 privind cadrul de gestionare a calităţii datelor pentru baza de date centralizată a instrumentelor financiare. Cadrul urmăreşte asigurarea exhaustivităţii, acurateţei şi coerenţei datelor furnizate de CSDB. Aceste acte juridice vor fi publicate în scurt timp pe website-ul BCE.

Colectarea de date statistice referitoare la deţinerile de titluri de valoare

La data de 17 octombrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2012/24 privind statisticile referitoare la deţinerile de titluri de valoare. Regulamentul stabileşte cerinţele de raportare pentru investitorii financiari şi entităţile‑custode din zona euro, precum şi pentru instituţiile‑mamă din zona euro ale unor grupuri bancare. Cerinţele se referă la furnizarea de date titlu‑cu‑titlu privind deţinerile de titluri de valoare de către investitorii (financiari şi nefinanciari) din zona euro, precum şi deţinerile de titluri de valoare de către investitorii din afara zonei euro, emise de rezidenţi ai zonei euro şi aflate în custodie în zona euro. Regulamentul va fi publicat în scurt timp pe website-ul BCE.

Cooperarea la nivel internaţional şi european

Programul Eurosistemului de cooperare tehnică cu banca centrală a fostei Republici iugoslave a Macedoniei

La data de 25 septembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a autorizat semnarea programului Eurosistemului de cooperare tehnică cu banca centrală a fostei Republici iugoslave a Macedoniei (National Bank of the Republic of Macedonia). BCE şi 11 bănci centrale naţionale vor participa la acest program de cooperare finanţat de Uniunea Europeană. Programul, care are o durată de nouă luni şi acoperă 13 domenii specifice activităţii de bancă centrală, urmăreşte să evalueze cadrul instituţional şi operaţional actual al băncii centrale prin raportare la standardele UE privind activitatea de bancă centrală şi, în funcţie de rezultate, îşi propune să stabilească modalităţi de consolidare a capacităţii instituţionale a acesteia. Mai multe informaţii vor fi puse la dispoziţie în timp util pe website-ul BCE.

Guvernanţa corporativă

Preşedinţia Comitetului pentru stabilitate financiară

La data de 17 octombrie 2012, Consiliul guvernatorilor l‑a numit pe dl Ignazio Angeloni, directorul general al Direcţiei generale Stabilitate financiară din cadrul BCE, în funcţia de preşedinte al Comitetului pentru stabilitate financiară (CSF), cu efect imediat. Mandatul său de preşedinte al CSF va înceta la data de 31 august 2013, când vor expira, de asemenea, mandatele tuturor celorlalţi preşedinţi ai comitetelor Eurosistemului/SEBC, (re)numiţi de Consiliul guvernatorilor la 22 iulie 2010 pentru o perioadă de trei ani.

Biroul de Coordonare a Achiziţiilor Eurosistemului

La data de 5 octombrie 2012, Consiliul guvernatorilor a aprobat prelungirea cu 18 luni a mandatului actual al Biroului de Coordonare a Achiziţiilor Eurosistemului, care urma să expire la data de 31 decembrie 2012. În cursul acestei perioade, Biroul de Coordonare a Achiziţiilor Eurosistemului va fi găzduit, în continuare, de Banque centrale du Luxembourg.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media