European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

Říjen 2012

Tržní operace

Opatření k zachování dostupnosti zajištění

Rada guvernérů přijala 10. října 2012 obecné zásady ECB/2012/23, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/18 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění. Tyto obecné zásady dočasně rozšiřují kritéria způsobilosti aktiv použitelných jako zajištění v operacích měnové politiky Eurosystému tím, že za způsobilé aktivum pro účely operací měnové politiky považují obchodovatelné dluhové nástroje v librách šterlinků, jenech a amerických dolarech. Obecné zásady byly zveřejněny 18. října 2012 na internetových stránkách ECB.

Provozní otázky

Každoroční revize seznamu způsobilých neregulovaných trhů a emitentů klasifikovaných jako agentury

Rada guvernérů vzala 27. září 2012 na vědomí každoroční revizi seznamu neregulovaných trhů způsobilých pro operace měnové politiky Eurosystému a rozhodla, že: (i) se na seznam přidají Hi-MTF a OTC trh belgických Strip a (ii) ze seznamu bude vyškrtnut MTS německý trh Bubill, který se uzavřel v dubnu 2012. Rada guvernérů dále schválila klasifikaci Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) jako agentury. Dluhové cenné papíry emitované FROB budou tedy zařazeny do kategorie likvidity II způsobilých aktiv pro úvěrové operace Eurosystému. Aktualizovaný seznam neregulovaných trhů schválených ECB je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k polskému konsolidovanému právnímu rámci v oblasti platebních služeb

Rada guvernérů přijala 21. září 2012 stanovisko CON/2012/72 na žádost polského ministra financí.

Stanovisko ECB k přípravám na zavedení eura a souvisejícím nezbytným změnám právní úpravy v Lotyšsku

Rada guvernérů přijala 2. října 2012 stanovisko CON/2012/73 na žádost lotyšského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k opatřením týkajícím se nového registru úvěrů v Irsku

Rada guvernérů přijala 5. října 2012 stanovisko CON/2012/74 na žádost irského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k evropské finanční pomoci Španělsku

Rada guvernérů přijala 9. října 2012 stanovisko CON/2012/75 na žádost španělského ministerstva pro hospodářské záležitosti a konkurenceschopnost.

Statistika

Systém řízení kvality údajů pro Centralizovanou databázi cenných papírů

Rada guvernérů přijala 26. září 2012 systém řízení kvality údajů pro Centralizovanou databázi cenných papírů (CSDB) skládající se z obecných zásad ECB/2012/21 a doporučení ECB/2012/22 o systému řízení kvality údajů pro Centralizovanou databázi cenných papírů. Cílem systému je zajistit úplnost, správnost a konzistentnost výstupních údajů CSDB. Tyto právní akty budou v nejbližší době zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Sběr statistických údajů o držbě cenných papírů

Rada guvernérů přijala 17. října 2012 nařízení ECB/2012/24 o statistice držby cenných papírů. Nařízení stanovuje informační povinnosti finančních investorů v eurozóně, uschovatelů a mateřských institucí (v eurozóně) určitých bankovních skupin. Tyto povinnosti se týkají údajů podle jednotlivých cenných papírů o držbě cenných papírů (finančními i nefinančními) investory v eurozóně a údajů o investorech mimo eurozónu držících cenné papíry emitované rezidenty eurozóny, které jsou drženy v úschově v eurozóně. Nařízení bude v nejbližší době zveřejněno na internetových stránkách ECB.

Mezinárodní a evropská spolupráce

Program technické spolupráce Eurosystému s centrální bankou Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

Rada guvernérů schválila 25. září 2012 podepsání programu technické spolupráce Eurosystému s centrální bankou Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (národní centrální banka Makedonie). Tohoto programu spolupráce financovaného Evropskou unií se zúčastní ECB a 11 národních centrálních bank. Účelem devítiměsíčního programu zahrnujícího 13 oblastí centrálního bankovnictví je zhodnotit stávající institucionální a provozní rámec centrální banky z hlediska standardů centrálního bankovnictví v EU a na základě výsledků určit způsoby posílení institucionální kapacity. Více informací bude včas k dispozici na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Předseda Výboru pro finanční stabilitu

Rada guvernérů jmenovala 17. října 2012 s okamžitou platností předsedou Výboru pro finanční stabilitu (FSC) Ignazia Angeloniho, generálního ředitele generálního ředitelství ECB pro finanční stabilitu. Jeho funkční období předsedy FSC skončí 31. srpna 2013, což časově odpovídá skončení funkčních období všech ostatních předsedů výborů Eurosystému/ESCB, kteří byli Radou guvernérů jmenováni (nebo znovu jmenováni) 22. července 2010 na tříleté období.

Úřad Eurosystému pro koordinaci zadávání veřejných zakázek

Rada guvernérů schválila 5. října 2012 prodloužení stávajícího mandátu Úřadu Eurosystému pro koordinaci zadávání veřejných zakázek, který měl skončit 31. prosince 2012, a to o dalších 18 měsíců. Hostitelem zůstane i nadále Banque centrale du Luxemburg.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média