European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának határozatai (a kamatdöntésen kívül)

2012. október

Piaci műveletek

Intézkedések a fedezethez való hozzáférés megőrzésére

A Kormányzótanács 2012. október 10-én elfogadta az EKB/2012/23 iránymutatást az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2012/18 iránymutatás módosításáról. Az iránymutatás átmenetileg kiszélesíti azokat a kritériumokat, amelyek meghatározzák, hogy az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben mely eszközöket fogadhatja el fedezetként. Nevezetesen a font sterlingben, jenben és USA-dollárban denominált forgalomképes adósságinstrumentumokat is elfogadhatóvá teszi monetáris politikai műveletei során. Az iránymutatás 2012. október 18-án az EKB weboldalán jelent meg.

Műveletekkel kapcsolatos kérdések

Az elfogadható szabályozatlan piacok és a megbízottnak minősített kibocsátók körének éves felülvizsgálata

2012. szeptember 27-én a Kormányzótanács foglalkozott az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben elfogadható szabályozatlan piacok listájának éves felülvizsgálatával, és ezzel összefüggésben a következő döntéseket hozta: (i) a Hi-MTF és az belga „STRIP”-ek tőzsdén kívüli piaca felkerül a listára; (ii) a „Bubill”-ek MTS Deutschland piaca, amely 2012. áprilisában bezárt, pedig lekerül a listáról. A testület továbbá jóváhagyta a Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) megbízottá nyilvánítását. A FROB által kibocsátott adósságinstrumentumokat ezzel az eurorendszer hitelműveleteihez elfogadható eszközök II. likviditási kategóriájába sorolják át. Az EKB által elfogadott szabályozatlan piacok aktualizált listája a Bank weboldalán tekinthető meg.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a lengyel pénzforgalmi szolgáltatások konszolidált jogi keretrendszeréről

2012. szeptember 21-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/72 véleményt, amelyet a lengyel pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az euro lettországi bevezetéséhez szükséges felkészülésről és jogszabályváltozásokról

2012. május 31-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/73 véleményt, amelyet a lett pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az írországi új hitel-nyilvántartási intézkedésekről

2012. október 5-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/74 véleményt, amelyet az ír pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Spanyolországnak nyújtandó Európai Pénzügyi Támogatásról

2012. október 9-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/75 véleményt, amelyet a spanyol gazdasági és versenyképességi minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

A Központi Értékpapír-adatbázis adatminőség-kezelési keretrendszere

A Kormányzótanács 2012. szeptember 26-án elfogadta a Központi Értékpapír-adatbázis (CSDB) adatminőség-kezelési keretrendszerét, amely az EKB/2012/21 iránymutatásból, valamint a CSDB adatminőség-kezelési keretrendszeréről szóló EKB/2012/22 ajánlásból áll. A keretrendszer célja annak biztosítása, hogy a CSDB-ből kikerülő adatok megfeleljenek a teljesség, a pontosság és a következetesség alapelvének. A két jogszabály rövidesen megjelenik az EKB weboldalán.

Értékpapír-állományokról szóló statisztikai adatgyűjtés

A Kormányzótanács 2012. október 17-én elfogadta az EKB/2012/24 rendeletet az értékpapír-állományokról szóló statisztikákról. A rendelet az euroövezeti pénzügyi befektetőknek, letétkezelőknek és egyes bankcsoportok övezetbeli anyaintézményeinek az adatszolgáltatási kötelezettségeit rögzíti. Értékpapírfajták szerinti adatszolgáltatást ír elő a következő állományok tekintetében: az euroövezeti (pénzügyi és nem pénzügyi) befektetők értékpapír-állományai, valamint az övezeten kívüli befektetők euroövezeti rezidensek által kibocsátott, és az övezetben letétbe helyezett értékpapír-állományai. A rendelet hamarosan megjelenik az EKB weboldalán.

Nemzetközi és európai együttműködés

Az eurorendszer technikai együttműködési programja Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság központi bankjával

A Kormányzótanács 2012. szeptember 25-én felhatalmazást adott az eurorendszer és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság központi bankja (a Macedón Köztársaság Nemzeti Bankja) közötti technikai együttműködési program aláírására. Az Európai Unió által finanszírozott programban az EKB és az eurorendszer 11 nemzeti központi bankja vesz részt. A kilenchónapos, 13 jegybanki területet vizsgáló program célja a központi bank jelenlegi intézményi és operatív kereteinek az EU központi banki normáinak tükrében való értékelése, majd az eredmények fényében javaslatok kidolgozása az intézményi kapacitások megerősítésére. Az EKB weboldalán minderről hamarosan bővebb tájékoztatás jelenik meg.

Szervezetirányítási rendszer

A Pénzügyi Stabilitási Bizottság elnöke

2012. október 17-én a Kormányzótanács Ignazio Angelonit, a Pénzügyi Stabilitási Főigazgatóság főigazgatóját nevezte ki a Pénzügyi Stabilitási Bizottság (FSC) elnökévé. Az FSC új elnökének megbízatása 2013. augusztus 31-én jár le, vagyis ugyanazon a napon, mint az eurorendszer/KBER többi bizottsági elnökének mandátuma, akiket a Kormányzótanács 2010. július 22-én nevezett ki, illetve erősített meg hivatalában hároméves időtartamra.

Az Eurorendszer Beszerzési Koordinációs Irodája

2012. október 5-én a Kormányzótanács jóváhagyta az Eurorendszer Beszerzési Koordinációs Irodája megbízatásának – amely 2012. december 31-én járt volna le – 18 hónappal való meghosszabbítását. Az irodának továbbra is a Banque centrale du Luxembourg ad otthont.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok