European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Oktober 2012

Tržne operacije

Ukrepi za ohranitev razpoložljivosti zavarovanja

Svet ECB je 10. oktobra 2012 sprejel Smernico ECB/2012/23 o spremembi Smernice ECB/2012/18 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja. Smernica začasno razširja merila primernosti za finančno premoženje, ki se uporablja kot zavarovanje v denarnih operacijah Eurosistema, z vključitvijo tržnih dolžniških instrumentov, izraženih v britanskih funtih, japonskih jenih ali ameriških dolarjih. Smernica je bila 18. oktobra 2012 objavljena na spletni strani ECB.

Operativne zadeve

Letni pregled seznama sprejemljivih neorganiziranih trgov in izdajateljev, klasificiranih kot agencije

Svet ECB je 27. septembra 2012 obravnaval letni pregled seznama sprejemljivih neorganizranih trgov za operacije denarne politike Eurosistema in sprejel naslednja sklepa: (i) večstranski trgovalni sistem Hi-MTF in izvenborzni trg za belgijske obveznice, pri katerih se s kuponom in obveznico trguje ločeno (STRIPS), se dodata na seznam; (ii) trg MTS Deutschland za nemške zakladne menice Bubills, ki se je zaprl aprila 2012, se odstrani s seznama. Svet je poleg tega izdal soglasje, da se sklad Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), klasificira kot agencija. Dolžniški instrumenti, ki jih izda FROB, tako spadajo v likvidnostno kategorijo II primernega finančnega premoženja za zavarovanje terjatev v kreditnih operacijah Eurosistema. Posodobljen seznam neorganiziranih trgov, ki jih ECB sprejema, je objavljen na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o poljskem konsolidiranem pravnem okviru za plačilne storitve

Svet ECB je 21. septembra 2012 mnenje CON/2012/72 sprejel na zahtevo poljskega ministra za finance.

Mnenje ECB o pripravah in spremembah zakonodaje, potrebnih za uvedbo eura v Latviji

Svet ECB je 2. oktobra 2012 mnenje CON/2012/73 sprejel na zahtevo latvijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o novih ukrepih glede kreditnega registra na Irskem

Svet ECB je 5. oktobra 2012 mnenje CON/2012/74 sprejel na zahtevo irskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o evropski finančni pomoči Španiji

Svet ECB je 9. oktobra 2012 mnenje CON/2012/75 sprejel na zahtevo španskega minstrstva za gospodarske zadeve in konkurenčnost.

Statistika

Okvir za upravljanje s kakovostjo podatkov v centralizirani bazi vrednostnih papirjev

Svet ECB je 26. septembra 2012 sprejel okvir za upravljanje s kakovostjo podatkov v centralizirani bazi vrednostnih papirjev ( Centralised Securities Database, CSDB). Okvir sestavljata Smernica ECB/2012/21 in Priporočilo ECB/2012/22 o okviru za upravljanje s kakovostjo podatkov v centralizirani bazi vrednostnih papirjev. Namen okvira je zagotoviti, da so izhodni podatki CSDB celoviti, točni in notranje skladni. Oba pravna akta bosta kmalu objavljena na spletni strani ECB.

Zbirka statistik imetij vrednostnih papirjev

Svet ECB je 17. oktobra 2012 sprejel Uredbo ECB/2012/24 o statistiki imetij vrednostnih papirjev. Uredba določa poročevalske zahteve za finančne vlagatelje in skrbnike iz euroobmočja ter za matične institucije nekaterih bančnih skupin. Zahteve se nanašajo na podatke na ravni posameznih vrednostnih papirjev za vrednostne papirje v imetju (finančnih in nefinančnih) vlagateljev iz euroobmočja ter za vrednostne papirje v imetju vlagateljev, ki niso rezidenti euroobmočja, ki so jih izdali rezidenti euroobmočja in so v hrambi v euroobmočju. Uredba bo kmalu objavljena na spletni strani ECB.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Eurosistemov program tehničnega sodelovanja s centralno banko Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije

Svet ECB je 25. septembra 2012 odobril podpis Eurosistemovega programa tehničnega sodelovanja s centralno banko Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije (Narodna banka Republike Makedonije). Pri tem programu, ki ga financira Evropska unija, bodo sodelovale ECB in 11 nacionalnih centralnih bank Eurosistema. Namen devetmesečnega programa, ki zajema 13 področij centralnega bančništva, je oceniti sedanji institucionalni in operativni okvir te centralne banke glede na centralnobančne standarde EU in na tej osnovi oblikovati načine za njeno institucionalno okrepitev. Več informacij bo kmalu objavljenih na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Predsednik Odbora za finančno stabilnost

Svet ECB je 17. oktobra imenoval Ignazia Angelonija, vodjo generalnega direktorata ECB Finančna stabilnost, za predsednika Odbora za finančno stabilnost. Imenovanje je v veljavo stopilo takoj. Njegov mandat na čelu tega odbora bo potekel 31. avgusta 2013, kar bo sovpadlo s potekom mandata vseh predsednikov odborov Eurosistema/ESCB, ki jih je Svet ECB 22. julija 2010 (ponovno) imenoval za triletno obdobje.

Urad Eurosistema za usklajevanje naročil

Svet ECB je 5. oktobra 2012 odobril podaljšanje sedanjega mandata Urada Eurosistema za usklajevanje naročil, ki naj bi se iztekel 31. decembra 2012, za dodatnih 18 mesecev. Urad bo v tem obdobju še naprej deloval v okviru centralne banke Banque centrale du Luxembourg.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije