European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2012 m. spalio mėn.

Rinkos operacijos

Priemonės, skirtos išsaugoti galimybę pasinaudoti įkaitu

2012 m. spalio 10 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2012/23, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu. Gairėse laikinai išplėstas Eurosistemos pinigų politikos operacijoms įkaitu priimamo turto tinkamumo kriterijų sąrašas. Pagal jį kaip tinkamas įkaitas pinigų politikos operacijoms priimamos antrinę rinką turinčios skolos priemonės, denominuotos svarais sterlingų, Japonijos jenomis ar JAV doleriais. Šios Gairės paskelbtos 2012 m. spalio 18 d. ECB interneto svetainėje.

Veiklos klausimai

Priimtinų nereguliuojamų rinkų ir emitentų, klasifikuojamų kaip agentūros, sąrašo metinis atnaujinimas

2012 m. rugsėjo 27 d. Valdančioji taryba svarstė priimtinų nereguliuojamų rinkų Eurosistemos pinigų politikos operacijoms sąrašo metinį atnaujinimą ir priėmė šiuos sprendimus: i) į sąrašą įtraukti Hi-MTF ir biržoje nekotiruojamų vertybinių popierių rinką Belgijos suskaidytosioms obligacijoms, ii) iš sąrašo pašalinti 2012 m. balandžio mėn. uždarytą rinką MTS Deutschland iždo vertybiniams popieriams su nuolaida (Bubills). Be to, Valdančioji taryba pritarė Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) klasifikavimui kaip agentūra. Atitinkamai, FROB išleistos skolos priemonės bus priskirtos Eurosistemos kredito operacijoms tinkamo turto II likvidumo kategorijai. Atnaujintas ECB priimtinų nereguliuojamų rinkų sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Lenkijos konsoliduotos teisinės sistemos mokėjimo paslaugoms reglamentuoti

2012 m. rugsėjo 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/72 Lenkijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl euro įvedimui reikalingų pasirengimų ir teisės aktų pakeitimų Latvijoje

2012 m. spalio 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/73 Latvijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl naujų kredito registro priemonių Airijoje

2012 m. spalio 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/74 Airijos finansų departamento prašymu.

ECB nuomonė dėl Europos finansinės pagalbos Ispanijai

2012 m. spalio 9 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/75 Ispanijos ekonomikos reikalų ir konkurencingumo ministerijos prašymu.

Statistika

Centrinės vertybinių popierių duomenų bazės duomenų kokybės valdymo sistema

2012 m. rugsėjo 26 d. Valdančioji taryba patvirtino centrinės vertybinių popierių duomenų bazės duomenų kokybės valdymo sistemą, kurią sudaro Gairės ECB/2012/21 ir Rekomendacija ECB/2012/22 dėl centrinės vertybinių popierių duomenų bazės duomenų kokybės valdymo sistemos. Ši sistema skirta padėti užtikrinti, kad centrinės vertybinių popierių duomenų bazės duomenys būtų išsamūs, tikslūs ir nuoseklūs. Šie teisės aktai netrukus bus paskelbti ECB interneto svetainėje.

Turimų vertybinių popierių statistikos rinkimas

2012 m. spalio 17 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2012/24 dėl turimų vertybinių popierių statistikos. Reglamente nustatyti atskaitomybės reikalavimai euro zonos finansiniams investuotojams, investicijų saugotojams bei euro zonos tam tikrų bankų grupių patronuojančiosioms įstaigoms. Pagal šiuos reikalavimus euro zonos (finansiniai ir kiti) investuotojai teikdami duomenis apie turimus vertybinius popierius ir ne euro zonos investuotojai teikdami duomenis apie turimus vertybinius popierius, kuriuos išleido euro zonos rezidentai ir kurie yra saugomi euro zonoje, turi teikti duomenis apie kiekvieną atskirą vertybinį popierių. Reglamentas netrukus bus paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Tarptautinis ir Europos bendradarbiavimas

Eurosistemos techninio bendradarbiavimo programa su Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos centriniu banku

2012 m. rugsėjo 25 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą pasirašyti Eurosistemos techninio bendradarbiavimo programą su Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos centriniu banku (Makedonijos Respublikos nacionaliniu banku). ECB ir 11 nacionalinių centrinių bankų dalyvaus šioje iš Europos Sąjungos lėšų finansuojamoje bendradarbiavimo programoje. Devynių mėnesių trukmės ir 13 centrinės bankininkystės sričių apimančios programos tikslas – įvertinti esamą centrinio banko institucinę ir operacinę sistemą pagal ES centrinių bankų standartus ir, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, nurodyti būdus, kaip pagerinti šio banko institucinius gebėjimus. Daugiau informacijos netrukus bus paskelbta ECB svetainėje.

Bendrasis valdymas

Finansinio stabilumo komiteto pirmininkas

2012 m. spalio 17 d. Valdančioji taryba paskyrė ECB Finansinio stabilumo generalinio direktorato generalinį direktorių Ignazio Angeloni Finansinio stabilumo komiteto pirmininku. Sprendimas įsigaliojo nedelsiant. Jo, kaip Finansinio stabilumo komiteto pirmininko, įgaliojimai baigsis 2013 m. rugpjūčio 31 d. Tai sutaps su visų kitų Eurosistemos ir ECBS komitetų pirmininkų, kuriuos 2010 m. liepos 22 d. Valdančioji taryba (pakartotinai) paskyrė trejų metų kadencijai, įgaliojimų pabaiga.

Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnyba

2012 m. spalio 5 d. Valdančioji taryba pritarė, kad Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnybos įgaliojimai, kurie baigiasi 2012 m. gruodžio 31 d., būtų pratęsti 18 mėnesių. Minėtuoju laikotarpiu ši tarnyba ir toliau veiks Banque centrale du Luxembourg patalpose.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai