European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decāt deciziile de stabilire a ratelor dobānzilor)

Iunie 2012

Situaţia economică, monetară şi financiară

Structural Issues Report – ediţia 2012

La data de 6 iunie 2012, Consiliul guvernatorilor a aprobat Structural Issues Report – ediţia 2012, lucrare elaborată de Comitetul de politică monetară (unul dintre comitetele Eurosistemului/SEBC). Raportul, cu titlul „Pieţele forţei de muncă din zona euro şi criza” ( Euro area labour markets and the crisis), prezintă gradul de eterogenitate al ajustării observat pe pieţele forţei de muncă din zona euro, stabilind totodată rolul diferitelor şocuri, instituţii de pe piaţa forţei de muncă şi măsuri adoptate, şi analizează efectele pe termen mediu ale acestor evoluţii de pe pieţele forţei de muncă. Acesta va fi transmis Parlamentului European şi ulterior publicat pe website‑ul BCE, în cadrul seriei „Studii ocazionale”.

Operaţiuni de piaţă

Detalii privind operaţiunile de refinanţare pentru perioada 11 iulie 2012-15 ianuarie 2013

La data de 6 iunie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat mai multe decizii privind operaţiunile principale de refinanţare şi operaţiunile de refinanţare pe termen mai lung ale Eurosistemului, precum şi procedurile de licitaţie utilizate pentru realizarea acestora. Informaţii mai detaliate pot fi obţinute dintr‑un comunicat de presă publicat pe website‑ul BCE la aceeaşi dată.

Măsuri de sporire a disponibilităţii garanţiilor pentru contrapartidele Eurosistemului

La data de 20 iunie 2012, Consiliul guvernatorilor a hotărât adoptarea unor măsuri suplimentare vizând sporirea disponibilităţii garanţiilor pentru contrapartide în vederea optimizării accesului acestora la operaţiunile Eurosistemului şi sprijinirea în continuare a procesului de creditare a populaţiei şi societăţilor nefinanciare. Informaţii mai detaliate pot fi obţinute dintr‑un comunicat de presă publicat pe website‑ul BCE la data de 22 iunie 2012.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Raportul anual 2011 privind TARGET

La data de 24 mai 2012, Consiliul guvernatorilor a luat notă de Raportul anual 2011 privind TARGET, potrivit căruia sistemul TARGET2 prezintă în continuare o importanţă deosebită pentru promovarea unei pieţe monetare integrate a zonei euro, constituind o premisă pentru conduita eficientă a politicii monetare unice, şi contribuie la integrarea pieţelor financiare în euro. Raportul şi un comunicat de presă pe această temă au fost publicate pe website‑ul BCE la data de 31 mai 2012.

Servicii şi sisteme de administrare a colateralului în cadrul Eurosistemului

La data de 15 iunie 2012, Consiliul guvernatorilor şi-a anunţat decizia de a sista preparativele destinate proiectului de sistem de management al colateralului băncilor centrale ( Collateral Central Bank Management – CCBM2) în forma sa actuală. În faza de detaliere a proiectului au fost identificate o serie de provocări în domeniul armonizării, iar Eurosistemul a hotărât soluţionarea acestor aspecte înainte de a continua cu realizarea unei platforme tehnice comune. Actualul model al băncilor centrale corespondente (CCBM), destinat managementului colateralului la nivel transfrontalier, rămâne valabil. Un comunicat de presă pe această temă a fost publicat pe website‑ul BCE la data de 15 iunie 2012.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la limitarea plăţilor în numerar în Danemarca

La data de 10 mai 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/37, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe şi Internelor din Danemarca, care a acţionat în numele Ministerului Impozitării.

Avizul BCE cu privire la supravegherea serviciilor şi sistemelor de plată privind persoanele fizice în Italia

La data de 21 mai 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/38, la solicitarea Banca d’Italia.

Avizul BCE cu privire la cadrul privind recapitalizarea şi soluţionarea situaţiilor de criză pentru instituţiile de credit din Grecia

La data de 22 mai 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/39, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la aranjamentele privind datoriile în cazul persoanelor fizice supraîndatorate din Grecia

La data de 22 mai 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/40, la solicitarea Ministerului Muncii şi Securităţii Sociale din Grecia.

Avizul BCE cu privire la cadrul juridic pentru funcţionarea contrapărţilor centrale în Polonia

La data de 22 mai 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/41, la solicitarea preşedintelui Parlamentului polonez (Seimul).

Avizul BCE cu privire la Legea privind Magyar Nemzeti Bank

La data de 31 mai 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/43, la solicitarea Ministerului Economiei Naţionale din Ungaria.

Avizul BCE cu privire la Legea privind Česká národní banka

La data de 31 mai 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/44, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Republica Cehă.

Avizul BCE cu privire la majorarea cotei de participare a Ungariei la Fondul Monetar Internaţional

La data de 1 iunie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/45, la solicitarea Ministerului Economiei Naţionale din Ungaria.

Avizul BCE cu privire la reorganizarea şi vânzarea activelor imobiliare în sectorul financiar din Spania

La data de 5 iunie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/46, la solicitarea Banco de España.

Avizul BCE cu privire la prevenirea întârzierilor la plată în Slovenia

La data de 18 iunie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/47, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovenia.

Cooperarea la nivel internaţional şi european

Al unsprezecelea raport anual privind rolul internaţional al euro

La data de 20 iunie 2012, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea celui de‑al unsprezecelea raport anual privind rolul internaţional al euro ( The international role of the euro). Raportul, care se referă la evoluţiile din anul 2011, analizează rolul euro pe pieţele internaţionale şi în ţările din afara zonei euro şi are drept scop o mai bună înţelegere a stadiului actual de internaţionalizare a acestei monede, identificând evoluţiilor principale şi a tendinţelor. Raportul şi un comunicat de presă pe această temă vor fi publicate la data de 9 iulie 2012 pe website‑ul BCE.

Guvernanţa corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banka Slovenije

La data de 1 iunie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2012/9 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banka Slovenije. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi este disponibilă pe website‑ul BCE.

Preşedinţia Comitetului de control (COMCO)

La data de 6 iunie 2012, Consiliul guvernatorilor l‑a numit pe dl Pentti Hakkarainen, viceguvernator al Suomen Pankki – Finlands Bank, în funcţia de preşedinte al COMCO (unul dintre comitetele Eurosistemului/SEBC), cu efect imediat. Mandatul acestuia va înceta la data de 31 august 2013, care va coincide cu momentul expirării mandatelor tuturor celorlalţi preşedinţi ai comitetelor Eurosistemului/SEBC, (re)numiţi în funcţie de Consiliul guvernatorilor la 22 iulie 2010.

Versiunea revăzută a documentului Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute

La data de 14 iunie 2012, Consiliul guvernatorilor a aprobat versiunea revăzută a bunelor practici pentru selecţia şi mandatul auditorilor externi în conformitate cu articolul 27.1 din Statutul SEBC/BCE ( Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute), care au fost adoptate iniţial în luna octombrie 2008. Acest text, publicat la data de 22 iunie 2012 pe website‑ul BCE, permite Consiliului guvernatorilor să asigure că recomandările sale adresate Consiliului UE în ceea ce priveşte desemnarea auditorilor externi ai BCN se bazează pe criterii de selecţie corespunzătoare şi armonizate.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media