European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Junij 2012

Gospodarske, denarne in finančne razmere

Poročilo o strukturnih vprašanjih 2012

Svet ECB je 6. junija 2012 odobril poročilo o strukturnih vprašanjih (Structural Issues Report 2012), ki ga je pripravil Odbor za denarno politiko (eden od odborov Eurosistema/ESCB). Poročilo, ki obravnava trge dela v euroobmočju v kontekstu krize (Euro area labour markets and the crisis), opisuje raznolikost prilagoditev na trgih dela v euroobmočju, pri čemer ocenjuje vlogo različnih šokov, institucij trga dela in odzivov politik, ter analizira srednjeročne posledice takšnih gibanj na trgu dela. Poročilo bo poslano Evropskemu parlamentu in zatem objavljeno na spletni strani ECB v okviru serije občasnih zvezkov ECB (Occasional Papers Series).

Tržne operacije

Podrobnosti o operacijah refinanciranja od 11. julija 2012 do 15. januarja 2013

Svet ECB je 6. junija 2012 sprejel več sklepov v zvezi z Eurosistemovimi operacijami glavnega in dolgoročnejšega refinanciranja ter avkcijskimi postopki v teh operacijah. Podrobnejše informacije so na voljo v sporočilu za javnost, ki je bilo istega dne objavljeno na spletni strani ECB.

Ukrepi za večjo razpoložljivost primernega finančnega premoženja, ki ga nasprotne stranke lahko uporabijo kot zavarovanje

Svet ECB se je 20. junija 2012 dogovoril o dodatnih ukrepih, s katerimi se bo povečala razpoložljivost finančnega premoženja, ki ga nasprotne stranke lahko uporabijo kot zavarovanje, s čimer se bo izboljšal njihov dostop do operacij Eurosistema in nadalje spodbudilo kreditiranje gospodinjstev in nefinančnih družb. Podrobnejše informacije so na voljo v sporočilu za javnost, ki je bilo 22. junija 2012 objavljeno na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Letno poročilo TARGET 2011

Svet ECB se je 24. maja 2012 seznanil z letnim poročilom TARGET 2011. Poročilo kaže, da ima sistem TARGET2 še naprej pomembno vlogo pri krepitvi povezanosti denarnega trga v euroobmočju, kar je predpogoj za učinkovito izvajanje enotne denarne politike, in prispeva k integraciji eurskih finančnih trgov. Letno poročilo in s tem povezano sporočilo za javnost sta bila 31. maja 2012 objavljena na spletni strani ECB.

Eurosistemove storitve in sistemi za upravljanje s finančnim premoženjem, primernim kot zavarovanje

Svet ECB je 15. junija 2012 objavil svojo odločitev, da bo ustavil priprave za uvedbo sistema upravljanja z zavarovanjem terjatev centralnih bank (CCBM2) v sedanji obliki. V fazi podrobnejše priprave projekta so bili ugotovljeni številni izzivi na področju harmonizacije, zato je Eurosistem sklenil, da bo najprej razrešil ta vprašanja, preden se bo nadaljevalo delo v zvezi s skupno tehnično platformo. Obstoječi korespondenčni centralnobančni model (CCBM) za upravljanje z zavarovanjem preko meja ostaja v uporabi. S tem povezano sporočilo za javnost je bilo 15. junija 2012 objavljeno na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o omejitvah plačil v gotovini na Danskem

Svet ECB je 10. maja 2012 mnenje CON/2012/37 sprejel na zahtevo danskega ministrstva za gospodarske zadeve in notranjega ministrstva v imenu ministrstva za obdavčitev.

Mnenje ECB o pregledu nad storitvami in sistemi za plačila manjših vrednosti v Italiji

Svet ECB je 21. maja 2012 mnenje CON/2012/38 sprejel na zahtevo Banca d'Italia.

Mnenje ECB o okviru za dokapitalizacijo in sanacijo kreditnih institucij v Grčiji

Svet ECB je 22. maja 2012 mnenje CON/2012/39 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o ukrepih glede dolgov prezadolženih posameznikov v Grčiji

Svet ECB je 22. maja 2012 mnenje CON/2012/40 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za delo in socialno varnost.

Mnenje ECB o uvedbi pravnega okvira za delovanje centralnih nasprotnih strank na Poljskem

Svet ECB je 22. maja 2012 mnenje CON/2012/41 sprejel na zahtevo predsednika poljskega parlamenta (sejma).

Mnenje ECB o zakonu o centralni banki Magyar Nemzeti Bank

Svet ECB je 31. maja 2012 mnenje CON/2012/43 sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za nacionalno gospodarstvo.

Mnenje ECB o zakonu o centralni banki Česká národní banka

Svet ECB je 31. maja 2012 mnenje CON/2012/44 sprejel na zahtevo češkega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o povečanju kvote Madžarske v Mednarodnem denarnem skladu

Svet ECB je 1. junija 2012 mnenje CON/2012/45 sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za nacionalno gospodarstvo.

Mnenje ECB o reorganizaciji in prodaji nepremičninskih sredstev v španskem finančnem sektorju

Svet ECB je 5. junija 2012 mnenje CON/2012/46 sprejel na zahtevo Banco de España.

Mnenje ECB o preprečevanju zamud pri plačilih v Sloveniji

Svet ECB je 18. junija 2012 mnenje CON/2012/47 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Enajsto letno poročilo o mednarodni vlogi eura

Svet ECB je 20. junija 2012 odobril objavo enajstega letnega poročila o mednarodni vlogi eura (The international role of the euro). Pregled, ki obravnava dogajanja v letu 2011, proučuje vlogo eura na svetovnih trgih in v državah zunaj euroobmočja. Osvetljuje sedanje stanje na področju internacionalizacije eura ter izpostavlja glavna gibanja in trende. Poročilo bo skupaj s sporočilom za javnost 9. julija 2012 objavljeno na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije

Svet ECB je 1. junija 2012 sprejel Priporočilo ECB/2012/9 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije. Priporočilo je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

Predsedovanje Odboru za kontroling (COMCO)

Svet ECB je 6. junija 2012 s takojšnjo veljavo imenoval Penttija Hakkarainena, viceguvernerja centralne banke Suomen Pankki – Finlands Bank, za predsednika Odbora za kontroling (enega od odborov Eurosistema/ESCB). Njegov mandat bo potekel 31. avgusta 2013, kar bo sovpadlo s potekom mandata vseh predsednikov odborov Eurosistema/ESCB, ki jih je Svet ECB (ponovno) imenoval 22. julija 2010.

Revidirane dobre prakse za izbiro in mandat zunanjih revizorjev po členu 27.1 Statuta ESCB/ECB

Svet ECB je 14. junija 2012 odobril revidirano verzijo dobrih praks za izbiro in mandat zunanjih revizorjev po členu 27.1 Statuta ESCB/ECB (Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute), ki so bile prvotno sprejete oktobra 2008. Dobre prakse, ki so bile 22. junija 2012 objavljene na spletni strani ECB, Svetu ECB omogočajo, da priporočila Svetu EU o imenovanju zunanjih revizorjev nacionalnih centralnih bank temeljijo na primernih in poenotenih izbirnih merilih.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije