Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2012. június

Gazdasági, monetáris és pénzügyi helyzet

2012-es Strukturális jelentés

2012. június 6-án a Kormányzótanács jóváhagyta a 2012-es Strukturális jelentést, amelyet a Monetáris Politikai Bizottság (az eurorendszer/KBER egyik szakbizottsága) készített. A „Euro area labour markets and the crisis” (A válság és az euroövezeti munkaerőpiacok) címet viselő jelentés bemutatja, hogy az euroövezet különböző munkaerőpiacain mennyire eltérő módon ment végbe a kiigazítás, hogy a folyamatban milyen szerepet kaptak a különféle sokkok, a munkaerő-piaci intézmények és a gazdaságpolitikai válaszlépések, továbbá elemzi ezeknek a munkaerő-piaci folyamatoknak a középtávú következményeit. A jelentést miután eljuttatták az Európai Parlamenthez, az EKB weboldalán teszik közzé a műhelytanulmányok sorozatban.

Piaci műveletek

A 2012. július 11. és 2013. január 15. közötti időszak refinanszírozási műveleteinek részletei

2012. június 6-án a Kormányzótanács több döntést is hozott az eurorendszer irányadó és hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteivel, valamint a hozzájuk kapcsolódó tendereljárásokkal összefüggésben. Részletesebb tájékoztatás az EKB weboldalán ezen a napon közzétett sajtóközleményben olvasható.

Intézkedések a partnerkör rendelkezésére álló fedezet bővítésére

2012. június 20-án a Kormányzótanács úgy döntött, hogy további intézkedéseket tesz a partnerköre rendelkezésére álló fedezetállomány bővítésére annak érdekében, hogy partnerei számára könnyebben elérhetővé tegye az eurorendszer monetáris politikai műveleteit, és ezen keresztül tovább támogassa a háztartásokat és a nem pénzügyi vállalatokat célzó hitelezési tevékenységet. Részletesebb tájékoztatás az EKB június 22-i sajtóközleményben, a bank weboldalán olvasható.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

A TARGET-ről szóló 2011-es Éves jelentés

A Kormányzótanács 2012. május 24-én megvitatta a TARGET rendszer 2011. évi Éves jelentését. A jelentés megállapítja, hogy a TARGET2 továbbra is meghatározó szerepet tölt be az egységesített euroövezeti pénzpiac fejlődésében, ami amellett, hogy előfeltétele az egységes monetáris politika eredményességének, az euro-pénzügyi piacok integrációjához is hozzájárul. A jelentés és a hozzá kapcsolódó sajtóközlemény 2012. május 31-én jelent meg az EKB weboldalán.

Az euroövezet fedezetkezelési szolgáltatásai és rendszerei

2012. június 15-én a Kormányzótanács bejelentette, hogy jelenlegi formájában felfüggeszti a központi banki fedezetkezelési rendszer (CCBM2) létrehozását célzó projekt előkészületi munkálatait. A projekt részletezési szakaszában ugyanis több olyan, a harmonizációval összefüggő probléma is felszínre került, amelyek láttán az eurorendszer úgy határozott, hogy először ezeknek a kérdéseknek a megoldására összpontosít, és csak azután folytatja a közös műszaki platform kialakításával kapcsolatos munkát. A központi bankok jelenleg is működő levelezőbanki modellje (CCBM) – amely határon átnyúló fedezetkezeléssel foglalkozik – továbbra is érvényben marad. A témával foglalkozó sajtóközlemény 2012. június 15-én jelent meg az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a készpénzfizetések korlátozásáról, Dánia

2012. május 10-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/37 véleményt, amelyet az Adóügyi Minisztériumot képviselő dán Gazdasági és Belügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a lakossági fizetési rendszerek felügyeletéről, Olaszország

2012. május 21-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/38 véleményt, amelyet a Banca d’Italia felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a hitelintézetek feltőkésítéséről és szanálási keretéről, Görögország

2012. május 22-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/39 véleményt, amelyet a görög Pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vélemény az eladósodott magánszemélyek adósságrendezési programjáról, Görögország

2012. május 22-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/40 véleményt, amelyet a görög Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a központi szerződő felek működésére vonatkozó jogi keret bevezetéséről, Lengyelország

2012. május 22-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/41 véleményt, amelyet a lengyel parlament (szejm) marsalljának felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényről

2012. május 31-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/43 véleményt, amelyet a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Česká národní bankáról szóló törvényről

2012. május 31-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/44 véleményt, amelyet a cseh Pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye Magyarország Nemzetközi Valutaalapban lévő kvótájának emeléséről

2012. június 1-jén a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/45 véleményt, amelyet a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a spanyol pénzügyi szektor reorganizációjáról és ingatlaneszközeinek eladásáról

2012. június 5-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/46 véleményt, amelyet a Banco de España felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a késedelmes fizetések megelőzéséről Szlovéniában

2012. június 18-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/47 véleményt, amelyet a szlovén Pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Nemzetközi és európai együttműködés

Az euro nemzetközi szerepéről szóló tizenegyedik éves jelentés

2012. július 20-án a Kormányzótanács jóváhagyta a „The international role of the euro” (Az euro nemzetközi szerepe) című tizenegyedik éves jelentés közzétételét. A 2011-es eseményekkel foglalkozó kiadvány megvizsgálja, hogy milyen szerepet játszik az euro a globális piacokon és az euroövezeten kívüli országokban, elmélyíti ez euro nemzetközivé válásának folyamatával kapcsolatos ismereteket, továbbá tájékoztat a főbb fejleményekről és alaptrendekről. A jelentés és a hozzá kapcsolódó sajtóközlemény 2012. július 9-én jelent meg az EKB weboldalán.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Banka Slovenije külső könyvvizsgálóiról

2012. június 1-jén a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2012/9 ajánlást a Banka Slovenije külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán is megjelent.

A Kontrolling Bizottság (COMCO) elnöke

2012. június 6-án a Kormányzótanács azonnali hatállyal Pentti Hakkarainent, a Suomen Pankki – Finlands Bank alelnökét nevezte ki a COMCO (az eurorendszer/KBER egyik szakbizottsága) elnökévé. Mandátuma 2013. augusztus 31-én jár le, ugyanazon a napon, amelyen az eurorendszer/KBER többi szakbizottságának elnökeié, akiket a Kormányzótanács 2010. július 22-én nevezett ki (újra).

Módosított legjobb gyakorlat a külső könyvvizsgálóknak a KBER/EKB-alapokmány 27. cikk 1. bekezdése szerinti kiválasztására és felhatalmazására

2012. június 14-én a Kormányzótanács jóváhagyta a „Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute” (Legjobb gyakorlat a külső könyvvizsgálóknak a KBER/EKB-alapokmány 27. cikk 1. bekezdése szerinti kiválasztására és felhatalmazására) című dokumentum módosítását. Az eredeti dokumentumot 2008 októberében fogadták el. A 2012. június 22-én publikált dokumentum segítségével a Kormányzótanács szavatolni tudja, hogy az NKB-k külső könyvvizsgálóinak kinevezésére irányuló, az EU Tanácsának címzett ajánlásai kielégítő és harmonizált kiválasztási szempontokon alapuljanak.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok