European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2012. június

Gazdasági, monetáris és pénzügyi helyzet

2012-es Strukturális jelentés

2012. június 6-án a Kormányzótanács jóváhagyta a 2012-es Strukturális jelentést, amelyet a Monetáris Politikai Bizottság (az eurorendszer/KBER egyik szakbizottsága) készített. A „Euro area labour markets and the crisis” (A válság és az euroövezeti munkaerőpiacok) címet viselő jelentés bemutatja, hogy az euroövezet különböző munkaerőpiacain mennyire eltérő módon ment végbe a kiigazítás, hogy a folyamatban milyen szerepet kaptak a különféle sokkok, a munkaerő-piaci intézmények és a gazdaságpolitikai válaszlépések, továbbá elemzi ezeknek a munkaerő-piaci folyamatoknak a középtávú következményeit. A jelentést miután eljuttatták az Európai Parlamenthez, az EKB weboldalán teszik közzé a műhelytanulmányok sorozatban.

Piaci műveletek

A 2012. július 11. és 2013. január 15. közötti időszak refinanszírozási műveleteinek részletei

2012. június 6-án a Kormányzótanács több döntést is hozott az eurorendszer irányadó és hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteivel, valamint a hozzájuk kapcsolódó tendereljárásokkal összefüggésben. Részletesebb tájékoztatás az EKB weboldalán ezen a napon közzétett sajtóközleményben olvasható.

Intézkedések a partnerkör rendelkezésére álló fedezet bővítésére

2012. június 20-án a Kormányzótanács úgy döntött, hogy további intézkedéseket tesz a partnerköre rendelkezésére álló fedezetállomány bővítésére annak érdekében, hogy partnerei számára könnyebben elérhetővé tegye az eurorendszer monetáris politikai műveleteit, és ezen keresztül tovább támogassa a háztartásokat és a nem pénzügyi vállalatokat célzó hitelezési tevékenységet. Részletesebb tájékoztatás az EKB június 22-i sajtóközleményben, a bank weboldalán olvasható.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

A TARGET-ről szóló 2011-es Éves jelentés

A Kormányzótanács 2012. május 24-én megvitatta a TARGET rendszer 2011. évi Éves jelentését. A jelentés megállapítja, hogy a TARGET2 továbbra is meghatározó szerepet tölt be az egységesített euroövezeti pénzpiac fejlődésében, ami amellett, hogy előfeltétele az egységes monetáris politika eredményességének, az euro-pénzügyi piacok integrációjához is hozzájárul. A jelentés és a hozzá kapcsolódó sajtóközlemény 2012. május 31-én jelent meg az EKB weboldalán.

Az euroövezet fedezetkezelési szolgáltatásai és rendszerei

2012. június 15-én a Kormányzótanács bejelentette, hogy jelenlegi formájában felfüggeszti a központi banki fedezetkezelési rendszer (CCBM2) létrehozását célzó projekt előkészületi munkálatait. A projekt részletezési szakaszában ugyanis több olyan, a harmonizációval összefüggő probléma is felszínre került, amelyek láttán az eurorendszer úgy határozott, hogy először ezeknek a kérdéseknek a megoldására összpontosít, és csak azután folytatja a közös műszaki platform kialakításával kapcsolatos munkát. A központi bankok jelenleg is működő levelezőbanki modellje (CCBM) – amely határon átnyúló fedezetkezeléssel foglalkozik – továbbra is érvényben marad. A témával foglalkozó sajtóközlemény 2012. június 15-én jelent meg az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a készpénzfizetések korlátozásáról, Dánia

2012. május 10-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/37 véleményt, amelyet az Adóügyi Minisztériumot képviselő dán Gazdasági és Belügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a lakossági fizetési rendszerek felügyeletéről, Olaszország

2012. május 21-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/38 véleményt, amelyet a Banca d’Italia felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a hitelintézetek feltőkésítéséről és szanálási keretéről, Görögország

2012. május 22-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/39 véleményt, amelyet a görög Pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vélemény az eladósodott magánszemélyek adósságrendezési programjáról, Görögország

2012. május 22-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/40 véleményt, amelyet a görög Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a központi szerződő felek működésére vonatkozó jogi keret bevezetéséről, Lengyelország

2012. május 22-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/41 véleményt, amelyet a lengyel parlament (szejm) marsalljának felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényről

2012. május 31-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/43 véleményt, amelyet a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Česká národní bankáról szóló törvényről

2012. május 31-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/44 véleményt, amelyet a cseh Pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye Magyarország Nemzetközi Valutaalapban lévő kvótájának emeléséről

2012. június 1-jén a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/45 véleményt, amelyet a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a spanyol pénzügyi szektor reorganizációjáról és ingatlaneszközeinek eladásáról

2012. június 5-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/46 véleményt, amelyet a Banco de España felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a késedelmes fizetések megelőzéséről Szlovéniában

2012. június 18-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/47 véleményt, amelyet a szlovén Pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Nemzetközi és európai együttműködés

Az euro nemzetközi szerepéről szóló tizenegyedik éves jelentés

2012. július 20-án a Kormányzótanács jóváhagyta a „The international role of the euro” (Az euro nemzetközi szerepe) című tizenegyedik éves jelentés közzétételét. A 2011-es eseményekkel foglalkozó kiadvány megvizsgálja, hogy milyen szerepet játszik az euro a globális piacokon és az euroövezeten kívüli országokban, elmélyíti ez euro nemzetközivé válásának folyamatával kapcsolatos ismereteket, továbbá tájékoztat a főbb fejleményekről és alaptrendekről. A jelentés és a hozzá kapcsolódó sajtóközlemény 2012. július 9-én jelent meg az EKB weboldalán.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Banka Slovenije külső könyvvizsgálóiról

2012. június 1-jén a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2012/9 ajánlást a Banka Slovenije külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán is megjelent.

A Kontrolling Bizottság (COMCO) elnöke

2012. június 6-án a Kormányzótanács azonnali hatállyal Pentti Hakkarainent, a Suomen Pankki – Finlands Bank alelnökét nevezte ki a COMCO (az eurorendszer/KBER egyik szakbizottsága) elnökévé. Mandátuma 2013. augusztus 31-én jár le, ugyanazon a napon, amelyen az eurorendszer/KBER többi szakbizottságának elnökeié, akiket a Kormányzótanács 2010. július 22-én nevezett ki (újra).

Módosított legjobb gyakorlat a külső könyvvizsgálóknak a KBER/EKB-alapokmány 27. cikk 1. bekezdése szerinti kiválasztására és felhatalmazására

2012. június 14-én a Kormányzótanács jóváhagyta a „Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute” (Legjobb gyakorlat a külső könyvvizsgálóknak a KBER/EKB-alapokmány 27. cikk 1. bekezdése szerinti kiválasztására és felhatalmazására) című dokumentum módosítását. Az eredeti dokumentumot 2008 októberében fogadták el. A 2012. június 22-én publikált dokumentum segítségével a Kormányzótanács szavatolni tudja, hogy az NKB-k külső könyvvizsgálóinak kinevezésére irányuló, az EU Tanácsának címzett ajánlásai kielégítő és harmonizált kiválasztási szempontokon alapuljanak.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok