European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2012 m. birželio mėn.

Ekonominė, pinigų ir finansinė padėtis

2012 m. ataskaita dėl struktūrinių klausimų („Structural Issues report“)

2012 m. birželio 6 d. Valdančioji taryba patvirtino 2012 m. ataskaitą dėl struktūrinių klausimų. Ją parengė Pinigų politikos komitetas (vienas iš Eurosistemos ir ECBS komitetų). Ataskaitoje, kuri vadinasi Euro zonos darbo rinkos ir krizė, aprašomi koregavimo proceso skirtumai euro zonos darbo rinkose, įvertinant įvairių sukrėtimų, darbo rinkos institucijų ir politikos priemonių vaidmenį, ir analizuojamos šių darbo rinkos pokyčių pasekmės vidutiniu laikotarpiu. Ataskaita bus teikiama Europos Parlamentui, o paskui bus paskelbta ECB interneto svetainėje Nereguliarių straipsnių serijoje.

Rinkos operacijos

2012 m. liepos 11 d. – 2013 m. sausio 15 d. refinansavimo operacijų duomenys

2012 m. birželio 6 d. Valdančioji taryba priėmė kelis sprendimus dėl Eurosistemos pagrindinių ir ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų ir su tokiomis operacijomis susijusių aukcionų. Daugiau informacijos pateikta tą dieną ECB svetainėje paskelbtame pranešime spaudai.

Priemonės įkaito prieinamumui sandorio šalims padidinti

2012 m. birželio 20 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl papildomų priemonių, kurios turėtų padidinti įkaito prieinamumą sandorio šalims, siekiant suteikti joms daugiau galimybių naudotis Eurosistemos operacijomis ir toliau padėti teikti kreditus namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms. Daugiau informacijos pateikta birželio 22 d. ECB svetainėje paskelbtame pranešime spaudai.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

TARGET 2011 metų ataskaita („TARGET Annual Report 2011“)

2012 m. gegužės 24 d. Valdančioji taryba peržiūrėjo TARGET 2011 metų ataskaitą. Ataskaitoje nurodoma, kad TARGET2 tebėra svarbi priemonė skatinant integruotą euro zonos pinigų rinką, o tai yra būtina siekiant efektyviai įgyvendinti bendrą pinigų politiką, ir prisideda prie euro zonos finansų rinkų integracijos. Ataskaita ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje 2012 m. gegužės 31 d.

Eurosistemos įkaito valdymo paslaugos ir sistemos

2012 m. birželio 15 d. Valdančioji taryba paskelbė savo sprendimą nutraukti pasirengimus tokiam centrinio banko įkaito valdymo (angl. Collateral Central Bank Management (CCBM2) projektui, koks jis yra dabar. Projekto išsamaus planavimo metu iškilo tam tikrų su suderinimu susijusių sunkumų, todėl Eurosistema nusprendė visų pirma išspręsti šiuos klausimus, prieš toliau kuriant bendrą techninę platformą. Esamas korespondentinės centrinės bankininkystės modelis (angl. correspondent central banking model (CCBM), skirtas tarpvalstybiniam įkaito valdymui, bus naudojamas ir toliau. 2012 m. birželio 15 d. ECB interneto svetainėje paskelbtas susijęs pranešimas spaudai.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo Danijoje

2012 m. gegužės 10 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/37 Danijos ekonomikos ir vidaus reikalų ministerijos, veikiančios Mokesčių ministerijos vardu, prašymu.

ECB nuomonė dėl mažmeninių mokėjimo paslaugų ir sistemų priežiūros Italijoje

2012 m. gegužės 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/38 Banca d’Italia prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo ir problemų sprendimo priemonių Graikijoje

2012 m. gegužės 22 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/39 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl susitarimų dėl skolos su pernelyg įsiskolinusiais fiziniais asmenimis Graikijoje

2012 m. gegužės 22 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2012/40 Graikijos darbo ir socialinės apsaugos ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pagrindinių sandorių šalių veiklos teisinio pagrindo nustatymo Lenkijoje

2012 m. gegužės 22 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/41 Lenkijos parlamento (Seimo) maršalo prašymu.

ECB nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank įstatymo

2012 m. gegužės 31 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/43 Vengrijos nacionalinio ūkio ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Česká národní banka įstatymo

2012 m. gegužės 31 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/44 Čekijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Vengrijos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde padidinimo 

2012 m. birželio 1 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/45 Vengrijos nacionalinio ūkio ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl nekilnojamojo turto reorganizavimo ir pardavimo Ispanijos finansų sektoriuje 

2012 m. birželio 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/46 Banco de España prašymu.

ECB dėl vėluojančių mokėjimų prevencijos Slovėnijoje

2012 m. birželio 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/47 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

Tarptautinis ir Europos bendradarbiavimas

„The international role of the euro“ – vienuoliktoji metinė ataskaita apie tarptautinį euro vaidmenį

2012 m. birželio 20 d. Valdančioji taryba leido skelbti vienuoliktąją metinę ataskaitą apie tarptautinį euro vaidmenį The international role of the euro. 2011 m. raidą apžvelgiančioje ataskaitoje nagrinėjamas euro vaidmuo pasaulio rinkose ir ne euro zonos šalyse bei siekiama didinti supratimą apie euro, kaip tarptautinės valiutos, dabartinę padėtį, nurodant pagrindinius pokyčius ir tendencijas. Ši ataskaita ir susijęs pranešimas spaudai bus paskelbti ECB interneto svetainėje 2012 m. liepos 9 d.

Bendrasis valdymas

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Banka Slovenije išorės auditorių

2012 m. birželio 1 d. Valdančioji taryba priėmė Tarybai skirtą Rekomendaciją ECB/2012/9 dėl Banka Slovenije išorės auditorių. Rekomendacija buvo paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Pirmininkavimas Valdymo priežiūros komitetui (COMCO)

2012 m. birželio 6 d. Valdančioji taryba paskyrė Suomen Pankki – Finlands Bank valdytojo pavaduotoją p. Pentti Hakkarainen COMCO (tai vienas iš Eurosistemos ir ECBS komitetų) pirmininku. Sprendimas įsigaliojo nedelsiant. Jo kadencija baigsis 2013 m. rugpjūčio 31 d. ir sutaps su kitų Eurosistemos ir ECBS komitetų pirmininkų, kuriuos 2010 m. liepos 22 d. paskyrė Valdančioji taryba, kadencijos pabaiga.

Atnaujintas dokumentas „Išorės auditorių atrankos ir įgaliojimų jiems suteikimo pagal ECBS ir ECB statuto 27 straipsnio 1 dalį geroji praktika“

2012 m. birželio 14 d. Valdančioji taryba patvirtino atnaujintą dokumentą „Išorės auditorių atrankos ir įgaliojimų jiems suteikimo pagal ECBS ir ECB statuto 27 straipsnio 1 dalį geroji praktika“. Ankstesnė šio dokumento versija priimta 2008 m. spalio mėn. Remdamasi 2012 m. birželio 22 d. ECB interneto svetainėje paskelbtu gerosios praktikos dokumentu Valdančioji taryba gali užtikrinti, kad jos rekomendacijos ES Tarybai dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių skyrimo pagrįstos tinkamais ir suderintais atrankos kriterijais.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai