European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juni 2012

Economische, monetaire en financiële situatie

Structural Issues Report 2012

Op 6 juni 2012 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het Structural Issues Report over 2012, dat is opgesteld door het Comité voor het Monetaire Beleid (een van de Eurosysteem/ESCB-comités). Het rapport, getiteld "Arbeidsmarkten van het eurogebied en de crisis", beschrijft de heterogeniteit van de arbeidsmarktaanpassingen in het eurogebied, waarbij wordt gekeken naar de rol van diverse schokken, arbeidsmarktinstanties en beleidsreacties, en analyseert de gevolgen op de middellange termijn van deze arbeidsmarktontwikkelingen. Het rapport zal worden toegezonden aan het Europees Parlement en vervolgens worden gepubliceerd op de website van de ECB als onderdeel van de reeks ‘Occasional Papers’.

Markttransacties

Nadere gegevens betreffende de herfinancieringstransacties vanaf 11 juli 2012 tot 15 januari 2013

Op 6 juni 2012 nam de Raad van Bestuur een aantal beslissingen betreffende de basis- en langerlopende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de tenderprocedures die worden gebruikt voor dergelijke transacties. Gedetailleerdere informatie is te vinden in een persbericht dat op die dag is gepubliceerd op de website van de ECB.

Maatregelen ter vergroting van de beschikbaarheid van onderpand voor tegenpartijen

Op 20 juni 2012 heeft de Raad van Bestuur besloten tot additionele maatregelen ter vergroting van de beschikbaarheid van onderpand voor tegenpartijen om hun toegang tot transacties van het Eurosysteem te verbeteren en ter verdere ondersteuning van de kredietverlening aan huishoudens en niet-financiële vennootschappen. Nadere gegevens zijn te vinden in een persbericht dat op 22 juni is gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

TARGET Jaarverslag 2011

Op 24 mei 2012 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van het TARGET Jaarverslag 2011. Het verslag laat zien dat TARGET2 van wezenlijk belang blijft voor het bevorderen van een geïntegreerde geldmarkt in het eurogebied, hetgeen een voorwaarde is voor de effectieve tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijke monetaire beleid, en bijdraagt aan de integratie van de financiële markten in het eurogebied. Het verslag en een bijbehorend persbericht werden op 31 mei 2012 gepubliceerd op de website van de ECB.

Onderpandbeheerdiensten en -systemen van het Eurosysteem

Op 15 juni 2012 kondigde de Raad van Bestuur zijn besluit aan om de voorbereidingen voor het gemeenschappelijk platform voor nationale centrale banken (CCBM2) in zijn huidige vorm te staken. In de projectdetailleringsfase zijn een aantal harmonisatieproblemen naar voren gekomen en heeft het Eurosysteem besloten om deze aan te pakken alvorens verder te werken aan een gemeenschappelijk technisch platform. Het bestaande correspondentenmodel voor centrale banken (CCBM) voor grensoverschrijdend onderpandbeheer blijft van kracht. Op 15 juni 2012 is een persbericht hierover gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake beperkingen op betalingen in contanten in Denemarken

Op 10 mei 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Deense ministerie van Economische en Binnenlandse Zaken namens het ministerie van Belastingen, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/37.

Advies van de ECB inzake toezicht op retailbetalingsdiensten en -systemen in Italië

Op 21 Mei 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca d’Italia, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/38.

Advies van de ECB inzake de herkapitalisatie en het afwikkelingskader voor kredietinstellingen in Griekenland

Op 22 mei 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/39.

Advies van de ECB inzake schuldregelingen voor personen in Griekenland met te veel schulden

Op 22 mei 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/40.

Advies van de ECB inzake de invoering van een rechtskader voor de activiteiten van centrale tegenpartijen in Polen

Op 22 mei 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Voorzitter van de Tweede Kamer van het Poolse parlement (Sejm), zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/41.

Advies van de ECB inzake de Wet op Magyar Nemzeti Bank

Op 31 mei 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse ministerie voor de Nationale Economie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/43.

Advies van de ECB inzake de Wet op Česká národní banka

Op 31 mei 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Tsjechische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/44.

Advies van de ECB inzake de verhoogde quota van Hongarije bij het Internationaal Monetair Fonds

Op 1 juni 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse ministerie voor de Nationale Economie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/45.

Advies van de ECB inzake de reorganisatie en verkoop van onroerendgoedactiva in de Spaanse financiële sector

Op 5 juni 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Banco de España, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/46.

Advies van de ECB inzake het voorkomen van vertraagde betalingen in Slovenië

Op 18 juni 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/47.

Internationale en Europese samenwerking

Het 11de jaarverslag overDe internationale rol van de euro

Op 20 juni 2012 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van het 11de jaarverslag over "De internationale rol van de euro". Het verslag, dat de ontwikkelingen in 2011 omvat, onderzoekt de rol van de euro in de mondiale markten en landen buiten het eurogebied, en is erop gericht het inzicht te vergroten in de huidige stand van de internationalisering van de euro en daarbij de belangrijkste ontwikkelingen en onderliggende trends te signaleren. Op 9 juli 2012 zal het verslag en een bijbehorend persbericht worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie inzake de externe accountants van Banka Slovenije

Op 1 juni 2012 heeft de Raad van Bestuur Aanbeveling ECB/2012/9 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banka Slovenije vastgesteld. De aanbeveling is in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd en op de website van de ECB geplaatst.

Voorzitterschap van het Controllingcomité (COMCO)

Op 6 juni 2012 heeft de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang de heer Pentti Hakkarainen, Vice-Gouverneur van Suomen Pankki - Finlands Bank benoemd tot Voorzitter van COMCO (een van de Eurosysteem/ESCB-Comités). Zijn ambtstermijn loopt af op 31 augustus 2013. Op dezelfde datum lopen ook de ambtstermijnen af van alle andere voorzitters van Eurosysteem/ESCB-Comités die op 22 juli 2010 door de Raad van Bestuur zijn (her)benoemd.

Herziene Goede Praktijken voor de selectie en het mandaat van externe accountants als bedoeld in artikel 27.1 van de Statuten van het ESCB en van de ECB

Op 14 juni 2012 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een herziene versie van de "Goede Praktijken voor de selectie en het mandaat van externe accountants als bedoeld in artikel 27.1 van de Statuten van het ESCB en van de ECB", die oorspronkelijk werd goedgekeurd in oktober 2008. De Goede Praktijken, gepubliceerd op 22 juni 2012 op de website van de ECB, stellen de Raad van Bestuur in staat ervoor te zorgen dat zijn aanbevelingen aan de EU-Raad over de benoeming van externe accountants van de nationale centrale banken zijn gebaseerd op passende en geharmoniseerde selectiecriteria.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media