European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červen 2012

Hospodářská, měnová a finanční situace

Zpráva Structural Issues Report 2012

Rada guvernérů schválila 6. června 2012 zprávu Structural Issues Report 2012, kterou vypracoval Výbor pro měnovou politiku (jeden z výborů Eurosystému/ESCB). Zpráva s názvem „Euro area labour markets and the crisis” popisuje heterogenitu korekcí zaznamenanou na trzích práce v eurozóně, zabývá se úlohou různých šoků, institucí trhu práce a reakcemi politik a dále analyzuje střednědobé dopady tohoto vývoje na trzích práce. Zpráva bude zaslána Evropskému parlamentu a následně zveřejněna na internetových stránkách ECB jako součást publikací Occasional Paper Series.

Tržní operace

Informace o refinančních operacích od 11. července 2012 do 15. ledna 2013

Rada guvernérů přijala 6. června 2012 několik rozhodnutí souvisejících s hlavními a dlouhodobějšími refinančními operacemi Eurosystému a s nabídkovými řízeními využívanými pro tyto operace. Podrobnější informace jsou uvedeny v tiskové zprávě, která byla zveřejněna téhož dne na internetových stránkách ECB.

Opatření ke zvýšení dostupnosti zajištění pro protistrany

Rada guvernérů rozhodla 20. června 2012 o dodatečných opatřeních ke zvýšení dostupnosti zajištění pro protistrany s cílem zlepšit jejich přístup k operacím Eurosystému a dále podpořit poskytování úvěrů domácnostem a nefinančním podnikům. Podrobnější informace jsou uvedeny v tiskové zprávě zveřejněné 22. června 2012 na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Výroční zpráva TARGET za rok 2011

Rada guvernérů vzala 24. května 2012 na vědomí Výroční zprávu TARGET za rok 2011. Zpráva uvádí, že systém TARGET2 nadále hraje zásadní úlohu při podpoře integrovaného peněžního trhu eurozóny, který je předpokladem efektivního provádění jednotné měnové politiky, a dále přispívá k integraci finančních trhů eurozóny. Uvedená zpráva a související tisková zpráva byly zveřejněny na internetových stránkách ECB 31. května 2012.

Správa a systémy zajištění Eurosystému

Rada guvernérů oznámila 15. června 2012 své rozhodnutí přerušit přípravy projektu Collateral Central Bank Management (CCBM2) v jeho současné podobě. V etapě přípravy detailů projektu bylo zjištěno množství otázek v oblasti harmonizace a Eurosystém se rozhodl tyto otázky řešit před přistoupením k jednotné technické platformě. Stávající model korespondentské centrální banky (CCBM) pro přeshraniční správu zajištění zůstává v provozu. Na internetových stránkách ECB byla 15. června 2012 zveřejněna s tím související tisková zpráva.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k omezení plateb v hotovosti v Dánsku

Stanovisko CON/2012/37 přijala Rada guvernérů 10. května 2012 na žádost dánského ministerstva hospodářství a vnitra, jednajícího jménem ministerstva daní.

Stanovisko ECB k dohledu nad maloobchodními platebními službami a systémy v Itálii

Rada guvernérů přijala 21. května 2012 stanovisko CON/2012/38 na žádost Banca d’Italia.

Stanovisko ECB k rámci pro rekapitalizaci a řešení problémů úvěrových institucí v Řecku

Rada guvernérů přijala 22. května 2012 stanovisko CON/2012/39 na žádost řeckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB k úpravě dluhů předlužených fyzických osob v Řecku

Rada guvernérů přijala 22. května 2012 stanovisko CON/2012/40 na žádost řeckého ministerstva práce a sociálního zabezpečení.

Stanovisko ECB k zavedení právního rámce pro fungování ústředních protistran v Polsku

Stanovisko CON/2012/41 přijala Rada guvernérů 22. května 2012 na žádost maršálka polského parlamentu (Sejmu).

Stanovisko ECB k zákonu o Magyar Nemzeti Bank

Stanovisko CON/2012/43 přijala Rada guvernérů 31. května 2012 na žádost maďarského ministerstva národního hospodářství.

Stanovisko ECB k zákonu o České národní bance

Stanovisko CON/2012/44 přijala Rada guvernérů 31. května 2012 na žádost českého ministerstva financí.

Stanovisko ECB ke zvýšení kvóty Maďarska v Mezinárodním měnovém fondu

Stanovisko CON/2012/45 přijala Rada guvernérů 1. června 2012 na žádost maďarského ministerstva národního hospodářství.

Stanovisko ECB k reorganizaci a prodeji nemovitostních aktiv ve španělském finančním sektoru

Stanovisko CON/2012/46 přijala Rada guvernérů 5. června 2012 na žádost Banco de España.

Stanovisko ECB k předcházení opožděným platbám ve Slovinsku

Stanovisko CON/2012/47 přijala Rada guvernérů 18. června 2012 na žádost slovinského ministerstva financí.

Mezinárodní a evropská spolupráce

Jedenáctá výroční zpráva s názvem „Mezinárodní úloha eura”

Dne 20. června 2012 schválila Rada guvernérů zveřejnění jedenácté výroční zprávy nazvané „The international role of the euro“. Zpráva se zabývá vývojem v roce 2011, zkoumá úlohu eura na globálních trzích a v zemích mimo eurozónu a jejím cílem je prostřednictvím identifikace hlavních vývojových rysů a trendů přispět k lepšímu pochopení současného stavu internacionalizace eura. Zpráva bude společně se související tiskovou zprávou zveřejněna 9. července 2012 na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Rada guvernérů přijala 1. června 2012 doporučení Radě o externích auditorech Banka Slovenije, ECB/2012/9. Doporučení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Předsednictví Výboru pro kontrolu (COMCO)

Rada guvernérů jmenovala 6. června 2012 s okamžitou platností Penttiho Hakkarainena, viceguvernéra Suomen Pankki – Finlands Bank, předsedou COMCO (jednoho z výborů Eurosystému/ESCB). Jeho funkční období skončí 31. srpna 2013 – tedy ve stejný den, jako končí funkční období všech ostatních předsedů výborů Eurosystému/ESCB, kteří byli 22. července 2010 Radou guvernérů jmenováni, resp. opětovně jmenováni.

Upravené Ověřené postupy pro výběr a mandát externích auditorů v souladu s článkem 27.1 statutu ESCB a ECB

Rada guvernérů schválila 14. června 2012 upravené znění Ověřených postupů pro výběr a mandát externích auditorů v souladu se článkem 27.1 statutu ESCB a ECB, které byly poprvé přijaty v říjnu 2008. Ověřené postupy, zveřejněné 22. června 2012 na internetových stránkách ECB, umožňují Radě guvernérů zajistit, aby její doporučení Radě EU týkající se jmenování externích auditorů národních centrálních bank byla založena na řádných a harmonizovaných kritériích výběru.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média