Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

November 2011

Externá komunikácia

Desiate výročie zavedenia eurových bankoviek a mincí

Dňa 21. októbra 2011 Rada guvernérov v rámci aktivít súvisiacich s desiatym výročím zavedenia eurových bankoviek a mincí v januári 2002 schválila informačný materiál pre médiá, ktorý bude onedlho zverejnený na internetových stránkach centrálnych bánk Eurosystému. Ďalšie informácie o aktivitách spojených s oslavou desiateho výročia budú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Druhý program nákupu krytých dlhopisov

Dňa 3. novembra 2011 Rada guvernérov rozhodla o technických podrobnostiach druhého programu nákupu krytých dlhopisov, ktoré boli oznámené prostredníctvom tlačovej správy zverejnenej v ten istý deň na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Štandardy používania centrálnych zmluvných strán pri operáciách v oblasti riadenia devízových rezerv Eurosystému

Dňa 9. novembra 2011 Rada guvernérov schválila zverejnenie „Štandardov používania centrálnych zmluvných strán pri operáciách v oblasti riadenia devízových rezerv Eurosystému“. Cieľom týchto štandardov je zaistiť, aby výber poskytovateľov klíringových služieb pri operáciách v oblasti riadenia devízových rezerv Eurosystému spĺňal tri podmienky: i) bezpečné a efektívne používanie infraštruktúry zo strany Eurosystému; ii) súlad so všeobecnejšími cieľmi a zákonnými úlohami Eurosystému v oblasti klíringu a zúčtovania a iii) neutrálnosť voči klíringovému sektoru. Štandardy budú onedlho k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Program TARGET2-Securities (T2S)

Dňa 17. novembra 2011 Rada guvernérov schválila rámcovú dohodu, ktorá bude onedlho predložená centrálnym depozitárom cenných papierov spolu s balíkom finančnej pomoci pre prvých signatárov. Rada guvernérov zároveň schválila novú verziu dokumentu s požiadavkami používateľov a aktualizáciu hlavných zásad programu T2S a prijala rozhodnutie ECB/2011/20, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá a postupy uplatňovania kritérií na prístup centrálnych depozitárov cenných papierov k službám programu T2S. Ďalšie informácie budú onedlho k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zverejnenie hodnotiacej správy dohľadu nad systémom EURO1

Dňa 4. novembra 2011 Rada guvernérov schválila zverejnenie hodnotiacej správy dohľadu nad systémom EURO1 (platobný systém súkromného sektora pre jednorazové domáce a cezhraničné platby v eurách medzi bankami pôsobiacimi v EÚ) po tom, ako v auguste 2011 schválila závery tohto hodnotenia. Hodnotiaca správa spolu so súvisiacou tlačovou správou je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa o finančnej stabilite – december 2011

Dňa 17. novembra 2011 Rada guvernérov schválila zverejnenie decembrového vydania správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review – December 2011), ktorá obsahuje komplexné hodnotenie schopnosti finančného systému eurozóny odolávať vplyvom nepriaznivého vývoja a skúma hlavné zdroje rizík a slabé miesta ohrozujúce stabilitu finančného systému. Správa bude zverejnená na internetovej stránke ECB do polovice decembra 2011.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k opatreniam na ozdravenie a riešenie problémov úverových inštitúcií v Írsku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 21. októbra 2011 na žiadosť írskeho ministra financií (CON/2011/84).

Stanovisko ECB k štátnej záruke za určité úvery poskytnuté spoločnostiam Dexia SA a Dexia Crédit Local SA vo Francúzsku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 24. októbra 2011 na žiadosť francúzskeho ministerstva hospodárstva, financií a priemyslu (CON/2011/85).

Stanovisko ECB k opatreniam na stabilizáciu a k preklenovacím bankám v Rumunsku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 31. októbra 2011 na žiadosť Banca Naţională a României (CON/2011/86).

Stanovisko ECB k hypotekárnym úverom v cudzej mene a k zmluvám o úvere na nehnuteľnosti na bývanie v cudzej mene v Maďarsku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 4. novembra 2011 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva (CON/2011/87).

Stanovisko ECB k predĺženiu írskej štátnej záruky za spôsobilé záväzky úverových inštitúcií

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 7. novembra 2011 na žiadosť írskeho ministra financií (CON/2011/88).

Stanovisko ECB k splateniu navýšenia kvóty Portugalska v Medzinárodnom menovom fonde zo strany Banco de Portugal

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 9. novembra 2011 na žiadosť portugalského ministerstva financií (CON/2011/89).

Stanovisko ECB k dánskej záruke za straty v súvislosti s rozšíreným kompenzačným systémom

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 9. novembra 2011 na žiadosť dánskeho ministerstva hospodárstva a hospodárskeho rastu (CON/2011/90).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam pravidiel rozdeľovania zisku Lietuvos bankas

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 10. novembra 2011 na žiadosť Lietuvos bankas (CON/2011/91).

Stanovisko ECB k ochrane pred falšovaním peňazí a k zachovaniu kvality obehu hotovosti v Nemecku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 11. novembra 2011 na žiadosť nemeckého ministerstva financií (CON/2011/92).

Stanovisko ECB k riadeniu finančných kríz a k zriadeniu nezávislého fondu finančnej stability na Cypre

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 15. novembra 2011 na žiadosť cyperského ministerstva financií (CON/2011/93).

Bankovky

Rozšírenie rozšíreného programu správy zásob (ECI)

Dňa 21. októbra 2011 Rada guvernérov schválila rozšírenie regionálneho rozsahu programu ECI spusteného v marci 2008 z Ázie na Severnú Ameriku a Blízky východ prostredníctvom otvoreného výberového konania a predĺženie súčasného trojročného programu ECI až do uzatvorenia zmlúv na nový program s úspešnými uchádzačmi. Programy ECI uľahčujú medzinárodnú distribúciu eurových bankoviek mimo eurozóny a sú zdrojom cenných súvisiacich informácií.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá