Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának határozatai (a kamatdöntésen kívül)

2011. november

Külső kommunikáció

Az eurobankjegyek és -érmék bevezetésének tizedik évfordulója

Az eurobankjegyek és -érmék 2002. januári bevezetésének tizedik évfordulójához kapcsolódóan a Kormányzótanács 2011. október 21-én sajtócsomagot fogadott el, amely az eurorendszer központi bankjainak weboldalain jelenik meg hamarosan. Az évfordulós eseménysorozatról az EKB weboldala ad majd bővebb tájékoztatást.

Piaci műveletek

Második fedezettkötvény-vásárlási program

A Kormányzótanács 2011. november 3-án határozott második fedezettkötvény-vásárlási programjának technikai módozatairól, amelyeket a döntés napján az EKB weboldalán megjelent sajtóközleményben ismertettek a nyilvánossággal.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

A központi szerződő felek alkalmazásának szabályai az eurorendszer nemzetközi tartalékgazdálkodási műveletei során

A Kormányzótanács 2011. november 9-én engedélyezte „A központi szerződő felek alkalmazására vonatkozó szabályok az eurorendszer nemzetközi tartalékgazdálkodási műveletei során” című dokumentum közzétételét. A szabályzattal kívánják biztosítani, hogy az eurorendszer nemzetközitartalék-gazdálkodása során az elszámolást kínáló szolgáltatók kiválasztásában teljesüljön a következő három feltétel: (1) az eurorendszer biztonságosan és hatékonyan használja az infrastruktúrát; (2) az elszámolás és a teljesítés az eurorendszer tágabb céljaival és jogszabályban megszabott feladataival összhangban álljon; (3) az elszámolási üzletággal szemben megmaradjon a semlegesség. A szabályzat az EKB weboldalán jelenik meg hamarosan.

TARGET2-Értékpapír (T2É) program

A Kormányzótanács 2011. november 17-én jóváhagyta a közeljövőben a központi értéktáraknak felkínálandó keretszerződést, valamint az első aláíróknak kínált pénzügyi ösztönző csomagot. Emellett elfogadta a felhasználói követelményeket tartalmazó aktualizált dokumentumot, amely a T2É általános alapelveit tartalmazza, valamint az EKB/2011/20 határozatot, amely részletesen lefekteti azoknak a jogosultsági feltételeknek a végrehajtási szabályait és eljárásait, amelyek a központi értéktárak T2É-szolgáltatásokhoz való hozzáférését szabályozzák. Minderről bővebb felvilágosítás az EKB weboldalán olvasható hamarosan.

Az EURO1 felvigyázói vizsgálati jelentésének közzététele

Miután a Kormányzótanács 2011 augusztusában jóváhagyta az EURO1 felvigyázói vizsgálatának végkövetkeztetéseit, 2011. november 4-én hozzájárult a vizsgálat eredményeinek nyilvánosságra hozatalához. Az EURO1 a magánszektor fizetési rendszere, amelynek feladata az EU-ban működő bankok közötti euroalapú, belföldi és határon átnyúló egyszeri pénzforgalmi tranzakcióik elszámolása. A jelentés és a vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Pénzügyi stabilitási jelentés, 2011. december

A Kormányzótanács 2011. november 17-én hozzájárult a „Financial Stability Review – December 2011” című jelentés közzétételéhez, amely átfogóan értékeli az euroövezet pénzügyi rendszerének képességét a negatív események hatásának semlegesítésére, továbbá áttekinti a rendszer stabilitását fenyegető főbb kockázatokat és sérülékeny pontokat. A jelentés várhatóan 2011. december közepén jelenik meg az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye az írországi hitelintézetekkel kapcsolatos helyreállítási és szanálási intézkedésekről 

A Kormányzótanács 2011. október 21-én elfogadta az ír pénzügyminiszter felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/84).

Az EKB véleménye a Dexia SA és a Dexia Crédit Local SA számára Franciaországban nyújtott egyes hitelek állami kezességvállalásáról

2011. október 24-én a Kormányzótanács elfogadta a francia gazdasági, pénzügyi és ipari minisztérium felkérésére kiadott véleményt (CON/2011/85).

Az EKB véleménye a romániai stabilizációs intézkedésekről és a hídbankokról

2011. október 31-én a Kormányzótanács elfogadta a Banca Naţională a României felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/86).

Az EKB véleménye a magyarországi deviza-jelzáloghitelekről és a lakáshitel-megállapodásokról

A Kormányzótanács 2011. november 4-én elfogadta a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/87).

Az EKB véleménye a hitelintézetek elfogadható forrásaira vonatkozó ír állam általi kezességvállalás meghosszabbításáról

A Kormányzótanács elfogadta az ír pénzügyminiszter felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/88).

Az EKB véleménye Portugália Nemzetközi Valutaalap-beli megemelt részesedésének a Banco de Portugal általi kifizetéséről

2011. november 9-én a Kormányzótanács elfogadta a portugál pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/89).

Az EKB véleménye a meghosszabbított kompenzációs konstrukcióval összefüggő veszteségért vállalt dán kezességről 

2011. november 9-én a Kormányzótanács elfogadta a dán gazdasági és növekedési minisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/90).

Az EKB véleménye a Lietuvos bankas eredményének felosztásáról szóló szabályok módosításáról

2011. november 10-én a Kormányzótanács elfogadta a Lietuvos bankas felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/91).

Az EKB véleménye a hamisítás elleni védelemről és a készpénzforgalom minőségének megőrzéséről Németországban

2011. november 11-én a Kormányzótanács elfogadta a német pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/92).

Az EKB véleménye a pénzügyi válság kezeléséről és a ciprusi független pénzügyi stabilitási alap létrehozataláról

2011. november 15-én a Kormányzótanács elfogadta a ciprusi pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/93).

Bankjegyek

A hosszú lejáratú letéti készlet program (ECI) meghosszabbítása

A Kormányzótanács 2011. október 21-én jóváhagyta, hogy a 2008 márciusában elindított ECI-programot nyilvános pályázat útján Ázsiából Észak-Amerikába és a Közel-Keletre is kiterjesszék, valamint hogy a jelenlegi hároméves programot a nyertes pályázókkal való szerződéskötésig meghosszabbítsák. Az ECI az eurobankjegyek euroövezeten kívüli nemzetközi elosztását segíti, és értékes tájékoztatást nyújt a témával összefüggő kérdésekben.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok