Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának határozatai (a kamatdöntésen kívül)

2011. november

Külső kommunikáció

Az eurobankjegyek és -érmék bevezetésének tizedik évfordulója

Az eurobankjegyek és -érmék 2002. januári bevezetésének tizedik évfordulójához kapcsolódóan a Kormányzótanács 2011. október 21-én sajtócsomagot fogadott el, amely az eurorendszer központi bankjainak weboldalain jelenik meg hamarosan. Az évfordulós eseménysorozatról az EKB weboldala ad majd bővebb tájékoztatást.

Piaci műveletek

Második fedezettkötvény-vásárlási program

A Kormányzótanács 2011. november 3-án határozott második fedezettkötvény-vásárlási programjának technikai módozatairól, amelyeket a döntés napján az EKB weboldalán megjelent sajtóközleményben ismertettek a nyilvánossággal.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

A központi szerződő felek alkalmazásának szabályai az eurorendszer nemzetközi tartalékgazdálkodási műveletei során

A Kormányzótanács 2011. november 9-én engedélyezte „A központi szerződő felek alkalmazására vonatkozó szabályok az eurorendszer nemzetközi tartalékgazdálkodási műveletei során” című dokumentum közzétételét. A szabályzattal kívánják biztosítani, hogy az eurorendszer nemzetközitartalék-gazdálkodása során az elszámolást kínáló szolgáltatók kiválasztásában teljesüljön a következő három feltétel: (1) az eurorendszer biztonságosan és hatékonyan használja az infrastruktúrát; (2) az elszámolás és a teljesítés az eurorendszer tágabb céljaival és jogszabályban megszabott feladataival összhangban álljon; (3) az elszámolási üzletággal szemben megmaradjon a semlegesség. A szabályzat az EKB weboldalán jelenik meg hamarosan.

TARGET2-Értékpapír (T2É) program

A Kormányzótanács 2011. november 17-én jóváhagyta a közeljövőben a központi értéktáraknak felkínálandó keretszerződést, valamint az első aláíróknak kínált pénzügyi ösztönző csomagot. Emellett elfogadta a felhasználói követelményeket tartalmazó aktualizált dokumentumot, amely a T2É általános alapelveit tartalmazza, valamint az EKB/2011/20 határozatot, amely részletesen lefekteti azoknak a jogosultsági feltételeknek a végrehajtási szabályait és eljárásait, amelyek a központi értéktárak T2É-szolgáltatásokhoz való hozzáférését szabályozzák. Minderről bővebb felvilágosítás az EKB weboldalán olvasható hamarosan.

Az EURO1 felvigyázói vizsgálati jelentésének közzététele

Miután a Kormányzótanács 2011 augusztusában jóváhagyta az EURO1 felvigyázói vizsgálatának végkövetkeztetéseit, 2011. november 4-én hozzájárult a vizsgálat eredményeinek nyilvánosságra hozatalához. Az EURO1 a magánszektor fizetési rendszere, amelynek feladata az EU-ban működő bankok közötti euroalapú, belföldi és határon átnyúló egyszeri pénzforgalmi tranzakcióik elszámolása. A jelentés és a vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Pénzügyi stabilitási jelentés, 2011. december

A Kormányzótanács 2011. november 17-én hozzájárult a „Financial Stability Review – December 2011” című jelentés közzétételéhez, amely átfogóan értékeli az euroövezet pénzügyi rendszerének képességét a negatív események hatásának semlegesítésére, továbbá áttekinti a rendszer stabilitását fenyegető főbb kockázatokat és sérülékeny pontokat. A jelentés várhatóan 2011. december közepén jelenik meg az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye az írországi hitelintézetekkel kapcsolatos helyreállítási és szanálási intézkedésekről 

A Kormányzótanács 2011. október 21-én elfogadta az ír pénzügyminiszter felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/84).

Az EKB véleménye a Dexia SA és a Dexia Crédit Local SA számára Franciaországban nyújtott egyes hitelek állami kezességvállalásáról

2011. október 24-én a Kormányzótanács elfogadta a francia gazdasági, pénzügyi és ipari minisztérium felkérésére kiadott véleményt (CON/2011/85).

Az EKB véleménye a romániai stabilizációs intézkedésekről és a hídbankokról

2011. október 31-én a Kormányzótanács elfogadta a Banca Naţională a României felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/86).

Az EKB véleménye a magyarországi deviza-jelzáloghitelekről és a lakáshitel-megállapodásokról

A Kormányzótanács 2011. november 4-én elfogadta a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/87).

Az EKB véleménye a hitelintézetek elfogadható forrásaira vonatkozó ír állam általi kezességvállalás meghosszabbításáról

A Kormányzótanács elfogadta az ír pénzügyminiszter felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/88).

Az EKB véleménye Portugália Nemzetközi Valutaalap-beli megemelt részesedésének a Banco de Portugal általi kifizetéséről

2011. november 9-én a Kormányzótanács elfogadta a portugál pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/89).

Az EKB véleménye a meghosszabbított kompenzációs konstrukcióval összefüggő veszteségért vállalt dán kezességről 

2011. november 9-én a Kormányzótanács elfogadta a dán gazdasági és növekedési minisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/90).

Az EKB véleménye a Lietuvos bankas eredményének felosztásáról szóló szabályok módosításáról

2011. november 10-én a Kormányzótanács elfogadta a Lietuvos bankas felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/91).

Az EKB véleménye a hamisítás elleni védelemről és a készpénzforgalom minőségének megőrzéséről Németországban

2011. november 11-én a Kormányzótanács elfogadta a német pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/92).

Az EKB véleménye a pénzügyi válság kezeléséről és a ciprusi független pénzügyi stabilitási alap létrehozataláról

2011. november 15-én a Kormányzótanács elfogadta a ciprusi pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/93).

Bankjegyek

A hosszú lejáratú letéti készlet program (ECI) meghosszabbítása

A Kormányzótanács 2011. október 21-én jóváhagyta, hogy a 2008 márciusában elindított ECI-programot nyilvános pályázat útján Ázsiából Észak-Amerikába és a Közel-Keletre is kiterjesszék, valamint hogy a jelenlegi hároméves programot a nyertes pályázókkal való szerződéskötésig meghosszabbítsák. Az ECI az eurobankjegyek euroövezeten kívüli nemzetközi elosztását segíti, és értékes tájékoztatást nyújt a témával összefüggő kérdésekben.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok