Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

November 2011

Obveščanje javnosti

Deseta obletnica uvedbe eurskih bankovcev in kovancev

Svet ECB je 21. oktobra 2011 v okviru dejavnosti ob deseti obletnici uvedbe eurskih bankovcev in kovancev v januarju 2002 odobril gradiva za novinarje, ki bodo kmalu objavljena na spletnih straneh centralnih bank Eurosistema. Obsežnejše informacije o dejavnostih v obeležitev desete obletnice bodo objavljene na spletni strani ECB.

Tržne operacije

Drugi program nakupa kritih obveznic

Svet ECB je 3. novembra 2011 odločal o tehničnih podrobnostih drugega programa nakupa kritih obveznic, ki so bile predstavljene v sporočilu za javnost, objavljenem istega dne na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Standardi za uporabo centralnih nasprotnih strank v operacijah upravljanja z deviznimi rezervami Eurosistema

Svet ECB je 9. novembra 2011 odobril objavo standardov za uporabo centralnih nasprotnih strank v operacijah upravljanja z deviznimi rezervami Eurosistema ( Standards for the use of central counterparties in Eurosystem foreign reserve management operations). Njihov namen je zagotoviti, da izbor ponudnikov klirinških storitev za operacije upravljanja z deviznimi rezervami Eurosistema izpolnjuje tri cilje, in sicer da zagotavlja (i) varno in učinkovito uporabo infrastrukture s strani Eurosistema, (ii) usklajenost s širšimi cilji in zakonsko določenimi nalogami Eurosistema na področju kliringa in poravnave in (iii) nevtralnost v odnosu do klirinškega sektorja. Standardi bodo kmalu objavljeni na spletni strani ECB.

Program TARGET2-Securities (T2S)

Svet ECB je 17. novembra 2011 sprejel okvirni sporazum, ki bo kmalu predložen centralnim depotnim družbam, ter skupaj z njim potrdil paket finančnih spodbud za zgodnje podpisnike. Odobril je tudi novo različico dokumenta o uporabniških zahtevah in posodobitve splošnih načel T2S ter sprejel Sklep ECB/2011/20 o določitvi podrobnih pravil in postopkov izvajanja pogojev za primernost centralnih depotnih družb za dostop do storitev TARGET2-Securities. Nadaljnje informacije bodo kmalu objavljene na spletni strani ECB.

Objava poročila o pregledu nad delovanjem sistema EURO1

Svet ECB je 4. novembra 2011 odobril objavo ocene pregleda nad delovanjem sistema EURO1, plačilnega sistema zasebnega sektorja za posamična domača in čezmejna plačila v eurih med bankami, ki delujejo v EU. Zaključke ocene je Svet odobril avgusta 2011. Poročilo in s tem povezano sporočilo za javnost sta objavljena na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Pregled finančne stabilnosti – december 2011

Svet ECB je 17. novembra 2011 odobril objavo decembrske številke pregleda finančne stabilnosti ( Financial Stability Review – December 2011), ki prinaša celovito oceno sposobnosti finančnega sistema euroobmočja, da preživi negativna gibanja, ter obravnava glavne vire tveganj za stabilnost finančnega sistema in njegove ranljive točke. Pregled bo predvidoma do sredine decembra 2011 objavljen na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o sanacijskih ukrepih za kreditne institucije na Irskem

Svet ECB je 21. oktobra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo irskega ministra za finance (CON/2011/84).

Mnenje ECB o francoskem državnem jamstvu za nekatera posojila, odobrena družbama Dexia SA in Dexia Crédit Local SA

Svet ECB je 24. oktobra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo francoskega ministrstva za gospodarske zadeve, finance in industrijo (CON/2011/85).

Mnenje ECB o stabilizacijskih ukrepih in premostitvenih bankah v Romuniji

Svet ECB je 31. oktobra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României (CON/2011/86).

Mnenje ECB o deviznih hipotekah in posojilnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine na Madžarskem

Svet ECB je 4. novembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za nacionalno gospodarstvo (CON/2011/87).

Mnenje ECB o podaljšanju irskega državnega jamstva za primerne obveznosti kreditnih institucij

Svet ECB je 7. novembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo irskega ministra za finance (CON/2011/88).

Mnenje ECB o vplačilu povečanja kvote Portugalske v Mednarodnem denarnem skladu s strani centralne banke Banco de Portugal

Svet ECB je 9. novembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo portugalskega ministrstva za finance (CON/2011/89).

Mnenje ECB o jamstvu za izgube v zvezi s razširjeno odškodninsko shemo na Danskem

Svet ECB je 9. novembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo danskega ministrstva za gospodarske zadeve in rast (CON/2011/90).

Mnenje ECB o spremembah pravil o razdelitvi dobička centralne banke Lietuvos bankas

Svet ECB je 10. novembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Lietuvos bankas (CON/2011/91).

Mnenje ECB o zaščiti pred ponarejanjem in ohranjanju kakovosti gotovinskega obtoka v Nemčiji

Svet ECB je 11. novembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo nemškega ministrstva za finance (CON/2011/92).

Mnenje ECB o upravljanju finančne krize in ustanovitvi neodvisnega sklada za finančno stabilnost na Cipru

Svet ECB je 15. novembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance (CON/2011/93).

Bankovci

Podaljšanje programa razširjene skrbniške hrambe gotovine (ECI)

Svet ECB je 21. oktobra 2011 odobril razširitev regionalnega obsega programa ECI, uvedenega marca 2008, z Azije na Severno Ameriko in Bližnji vzhod z odprtim javnim razpisom, ter podaljšanje sedanjega triletnega programa ECI do sklenitve pogodbe z uspešnimi ponudniki za novi program. Udeleženci programa ECI omogočajo mednarodno distribucije eurskih bankovcev zunaj euroobmočja in posredujejo koristne informacije o teh vprašanjih.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije