Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2011. gada novembris

Ārējā komunikācija

Euro banknošu un monētu ieviešanas desmitā gadadiena

2011. gada 21. oktobrī Padome kā vienu no pasākumiem, kas saistīts ar 2002. gada janvārī notikušās euro banknošu un monētu ieviešanas desmito gadadienu, apstiprināja materiālu komplektu presei, kuru drīzumā publicēs Eurosistēmas centrālo banku interneta vietnēs. Sīkāka informācija par pasākumiem, kas notiks par godu desmitajai gadadienai, būs pieejama ECB interneta vietnē.

Tirgus operācijas

Otrā nodrošināto obligāciju iegādes programma

2011. gada 3. novembrī Padome pieņēma lēmumu par otrās nodrošināto obligāciju iegādes programmas tehnisko kārtību, kas tika izziņota tajā pašā dienā ECB interneta vietnē publicētajā paziņojumā presē.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Centrālo darījumu partneru izmantošanas standarti Eurosistēmas ārējo rezervju pārvaldīšanas operācijās

Padome 2011. gada 9. novembrī atļāva publicēt dokumentu "Centrālo darījumu partneru izmantošanas standarti Eurosistēmas ārējo rezervju pārvaldīšanas operācijās". Šie standarti vērsti uz to, lai nodrošinātu to, ka klīringa pakalpojumu sniedzēju atlase Eurosistēmas ārējo rezervju pārvaldīšanas operācijām atbilst trim mērķiem, t.i., tiek nodrošināta a) droša un efektīva infrastruktūras izmantošana Eurosistēmā, b) atbilstība Eurosistēmas galvenajiem mērķiem un likumiskajiem uzdevumiem klīringa un norēķinu jomā un c) neitralitāte attiecībā pret klīringa nozari. Šie standarti drīzumā tiks publicēti ECB interneta vietnē.

TARGET2 vērtspapīriem (T2S) programma

Padome 2011. gada 17. novembrī apstiprināja Pamatlīgumu, ar kuru drīz tiks iepazīstināti centrālie vērtspapīru depozitāriji, kā arī finansiālu stimulu paketi pirmajiem līguma parakstītājiem. Bez tam tika apstiprināta jauna lietotāja prasību dokumenta redakcija un aktualizēti T2S vispārējie principi, kā arī pieņemts Lēmums ECB/2011/20, ar ko nosaka detalizētus noteikumus un procedūras atbilstības kritēriju ieviešanai attiecībā uz centrālo vērtspapīru depozitāriju piekļuvi TARGET2 vērtspapīriem pakalpojumiem. Sīkāka informācija drīzumā tiks sniegta ECB interneta vietnē.

EURO I pārraudzības novērtējuma publikācija

Pēc tam, kad 2011. gada augustā Padome apstiprināja secinājumus par EURO1 (privātā sektora maksājumu sistēma atsevišķiem iekšzemes un pārrobežu euro maksājumiem starp bankām, kas veic operācijas ES) vispusīgo pārraudzības novērtējumu, 2011. gada 4. novembrī Padome atļāva novērtējumu publicēt. Ziņojums kopā ar pievienoto paziņojumu presei pieejams ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

2011. gada decembra "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2011. gada 17. novembrī atļāva publicēt 2011. gada decembra "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", kurā sniegts visaptverošs novērtējums par euro zonas finanšu sistēmas spēju izturēt negatīvas svārstības, kā arī novērtēti finanšu sistēmas stabilitāti apdraudošo risku un ievainojamības galvenie avoti. To paredzēts publicēt ECB interneta vietnē līdz 2011. gada decembra vidum.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Īrijas kredītiestāžu atveseļošanas un problēmu risināšanas pasākumiem

Padome 2011. gada 21. oktobrī pieņēma šo atzinumu pēc Īrijas finanšu ministra lūguma (CON/2011/84).

ECB atzinums par valsts garantiju attiecināšanu uz dažiem Dexia SA un Dexia Crédit Local SA piešķirtajiem kredītiem Francijā

Padome 2011. gada 24. oktobrī pieņēma šo atzinumu pēc Francijas Ekonomikas, finanšu un rūpniecības ministrijas lūguma (CON/2011/85).

ECB atzinums par stabilizācijas pasākumiem un pagaidu bankām Rumānijā

Padome 2011. gada 31. oktobrī pieņēma šo atzinumu pēc Banca Naţională a României lūguma (CON/2011/86).

ECB atzinums par ārvalstu valūtā izsniegtajām hipotēkām un mājokļu kredītlīgumiem Ungārijā

Padome 2011. gada 4. novembrī pieņēma šo atzinumu pēc Ungārijas Tautsaimniecības ministrijas lūguma (CON/2011/87).

ECB atzinums par Īrijas valsts garantiju attiecībā uz kredītiestāžu atbilstošajām saistībām pagarināšanu

Padome 2011. gada 7. novembrī pieņēma šo atzinumu pēc Īrijas finanšu ministra lūguma (CON/2011/88).

ECB atzinums par Banco de Portugal maksājumu saistībā ar Portugāles kvotas palielināšanu Starptautiskajā Valūtas fondā

Padome 2011. gada 9. novembrī pieņēma šo atzinumu pēc Portugāles Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/89).

ECB atzinums par Dānijas garantijas zudumu saistībā ar paplašināto kompensācijas shēmu

Padome 2011. gada 9. novembrī pieņēma šo atzinumu pēc Dānijas Uzņēmējdarbības lietu un attīstības ministrijas lūguma (CON/2011/90).

ECB atzinums par grozījumiem Lietuvos bankas peļņas sadales noteikumiem

Padome 2011. gada 10. novembrī pieņēma šo atzinumu pēc Lietuvos bankas lūguma (CON/2011/91).

ECB atzinums par naudas aizsardzību pret viltošanu un apgrozībā esošās skaidrās naudas kvalitātes nodrošināšanu Vācijā

Padome 2011. gada 11. novembrī pieņēma šo atzinumu pēc Vācijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/92).

ECB atzinums par finanšu krīžu pārvaldību un neatkarīga finanšu stabilitātes fonda izveidi Kiprā

Padome 2011. gada 15. novembrī pieņēma šo atzinumu pēc Kipras Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/93).

Banknotes

Paplašināto pārraudzīto krājumu (PPK) programmas pagarināšana

Padome 2011. gada 21. oktobrī apstiprināja 2008. gada martā uzsāktās PPK programmas reģionālā tvēruma paplašināšanu no Āzijas līdz Ziemeļamerikai un Tuvajiem Austrumiem, izsludinot atklātu konkursu, un pašreizējās triju gadu PPK programmas pagarināšanu, līdz tiks noslēgti līgumi ar jaunās programmas konkursa uzvarētājiem. PPK veicina euro banknošu starptautisko izplatību ārpus euro zonas un nodrošina vērtīgu saistīto informāciju.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem