Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

listopad 2011

Externí sdělení

Desáté výročí zavedení eurobankovek a mincí

V rámci aktivit spojených s desátým výročím zavedení eurobankovek a mincí v lednu 2002 schválila Rada guvernérů 21. října 2011 informační materiály pro média, které budou v nejbližší době zveřejněny na internetových stránkách centrálních bank Eurosystému. Více informací o aktivitách při příležitosti tohoto výročí budou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní operace

Druhý program nákupu krytých dluhopisů

Rada guvernéru rozhodla 3. listopadu 2011 o technických podmínkách druhého programu nákupu krytých dluhopisů. Podmínky byly zveřejněny v tentýž den v tiskové zprávě na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Standardy pro používání ústředních protistran v operacích Eurosystému při správě devizových rezerv

Rad guvernérů schválila 9. listopadu 2011 zveřejnění dokumentu „Standards for the use of central counterparties in Eurosystem foreign reserve management operations“. Tyto standardy mají zajistit, aby výběr poskytovatelů zúčtovacích služeb pro operace Eurosystému při správě devizových rezerv splnil tři cíle, jmenovitě aby zajistil: (i) bezpečné a efektivní využívání infrastruktury Eurosystémem, (ii) konzistentnost s obecnějšími cíli a statutárními úkoly Eurosystému v oblasti zúčtování a vypořádání a (iii) neutralitu vůči sektoru služeb zúčtovaní. Tyto standardy budou v nejbližší době zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Program TARGET2-Securities (T2S)

Rada guvernérů schválila 17. listopadu 2011 rámcovou dohodu, která bude brzy předána centrálním depozitářům cenných papírů, společně se souborem finančních pobídek pro první signatáře. Dále schválila nové znění dokumentu User Requirements a aktualizaci Obecných zásad systému T2S a přijala rozhodnutí ECB/2011/20, kterým se stanoví podrobná pravidla a postupy pro uplatňování kritérií pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů ke službám T2S. Více informací bude v nejbližší době k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zveřejnění zprávy o hodnocení dozoru EURO1

V návaznosti na schválení závěrů hodnocení dozoru EURO1 – platebního systému soukromého sektoru pro jednorázové domácí a zahraniční platby v eurech mezi bankami působícími v EU –, které Rada guvernérů schválila v srpnu 2011, schválila Rada guvernérů 4. listopadu 2011 zveřejnění tohoto hodnocení. Zpráva je společně s doprovodnou tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Publikace Financial Stability Review December 2011

Rada guvernérů schválila 17. listopadu 2011 vydání publikace „Financial Stability Review – December 2011”, která poskytuje komplexní hodnocení kapacity finančního systému eurozóny zvládat nepříznivý vývoj a zkoumá hlavní zdroje rizik pro stabilitu finančního systému a jeho zranitelnost. Publikace bude zveřejněna na internetových stránkách ECB do poloviny prosince 2011.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k opatřením pro ozdravení a restrukturalizaci úvěrových institucí v Irsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 21. října 2011 na žádost irského ministra financí (CON/2011/84).

Stanovisko ECB ke státní záruce vztahující se na některé úvěry poskytované ve prospěch společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA ve Francii

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 24. října 2011 na žádost francouzského ministerstva hospodářství, financí a průmyslu (CON/2011/85).

Stanovisko ECB ke stabilizačním opatřením a bankám zvláštního určení v Rumunsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 31. října 2011 na žádost Banca Naţională a României (CON/2011/86).

Stanovisko ECB k hypotečním úvěrům v cizích měnách a smlouvám o úvěru na bydlení v Maďarsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 4. listopadu 2011 na žádost maďarského ministerstva národního hospodářství (CON/2011/87).

Stanovisko ECB k prodloužení irské státní záruky za způsobilé závazky úvěrových institucí

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 7. listopadu 2011 na žádost irského ministra financí (CON/2011/88).

Stanovisko ECB k úhradě navýšení kvóty Portugalska v Mezinárodním měnovém fondu ze strany Banco de Portugal

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 9. listopadu 2011 na žádost portugalského ministerstva financí (CON/2011/89).

Stanovisko ECB k dánské záruce za ztráty v souvislosti s rozšířeným kompenzačním systémem

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 9. listopadu 2011 na žádost dánského ministerstva pro obchodní záležitosti a růst (CON/2011/90).

Stanovisko ECB ke změnám pravidel pro rozdělování zisku Lietuvos bankas

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 10. listopadu 2011 na žádost Lietuvos bankas (CON/2011/91).

Stanovisko ECB k ochraně proti padělání a k zachování kvality hotovostního oběhu v Německu

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 11. listopadu 2011 na žádost německého ministerstva financí (CON/2011/92).

Stanovisko ECB k řízení finančních krizí a ke zřízení nezávislého fondu pro finanční stabilitu na Kypru

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 15. listopadu 2011 na žádost kyperského ministerstva financí (CON/2011/93).

Bankovky

Prodloužení programu rozšířené správy zásob (ECI)

Rada guvernérů schválila 21. října 2011 rozšíření regionálního rozsahu programu ECI zahájeného v březnu 2008 z Asie na Severní Ameriku a Blízký a Střední východ prostřednictvím otevřeného výběrového řízení a prodloužení stávajícího tříletého programu ECI do přidělení smluv vítězným uchazečům o nový program. Program ECI usnadňuje mezinárodní distribuci eurobankovek mimo eurozónu a poskytuje cenné související informace.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média